KAZ - 37
14 АШЫҚ КӨЗ
ЛИЦЕНЗИЯСЫ
ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ
Бұл өнімде пайдаланылатын ашық бастапқы код
туралы қосымша ақпаратты келесі веб-сайттан
қараңыз: http://opensource.samsung.com
15 ҚЫЗМЕТ
ТУРАЛЫ
МАҢЫЗДЫ
ЕСКЕРТУ
Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы
суреттер мен кескіндер тек анықтама
ретінде берілген және өнімнің нақты түрі
өзгеше болуы мүмкін.
Төмендегі жағдайдың бірінде әкімшілік
ақы алынуы мүмкін:
(a) инженер өтініш бойынша шақырылса,
бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса
ғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын
оқымағансыз);
(b) құрылғыны жөндеу орталығына
апарсаңыз, бірақ өнімде ешқандай ақау
болмаса ғни, осы пайдаланушы
нұсқаулығын оқымағансыз).
Мұндай әкімшілік ақының көлемі қандай
да бір жұмыс орындалмастан немесе үйге
бармастан бұрын хабарланады.