Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [89/135]
UKR - 40
[Правила утилізації акумуляторів виробу]
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу
не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні
символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця
перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.
За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров’ю людей або
довкіллю.
Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори
окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи
повернення акумуляторів.
Правильна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні
електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USBабель) не можна викидати
разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді
довкіллю або здоровю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання
окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином
повторне використання матеріальних ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого
урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля
вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й
умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових
відходів.