Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [96/135]
KAZ - 2
01 ҚҰРАМДАСТАРДЫ ТЕКСЕРУ
VOL WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
PAIR
POWER
x 2
Soundbar негізгі құрылғысы Қашықтан басқару
пульті / батареялар
Сабвуфер Көлемді динамик
(Солға/Оңға)
1 2 3
x 2
x 2
Қуат сымы
абвуфер)
Қуат сымы
(Көлемді динамик)
Қуат сымы
(Негізгі құрылғы)
HDMI кабелі Қабырғаға бекіткіш
кронштейн
x 2
(M4 x L10)
x 2
x 4
Қабырғаға бекіткіш бағыттауышы Тұтқыш бұранда Бұранда Резеңке аяқ
Қуат көзі мен қуат шығын туралы қосымша ақпарат алу үшін, өнімге жапсырылған
жапсырманы қараңыз. (Жапсырма : Soundbar негізгі құрылғысының түбі)
Қуат көзіне қосылу қадамдары (1, 2, 3) сандарымен белгіленген. Қуат байланыстары
туралы толық ақпаратты 5-беттен қараңыз.
Сол жақ динамикті оң жақ динамиктен ажырату үшін әр динамиктің артқы жағындағы
жапсырманы қараңыз.
Қосымша құрамдас бөлшектерді немесе қосымша кабельдерді сатып алу үшін, Samsung
қызмет көрсету орталығына немесе Samsung тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Құрал-жабдықтардың сыртқы түрі жоғарыдағы суреттерден кішкене өзгеше болуы мүмкін.
Қашықтан басқару пультін пайдаланбас бұрын батареяларды
(AA батареялары X 2) салу
Батарея бөлімінің қақпағын көрсеткі бағытымен
толығымен алынғанша сырғытыңыз. 2 AA (1,5 В)
батареясын полярлығы дұрыс болатындай етіп
бағытталған күйде салыңыз. Батарея бөлімінің
қақпағын орнына кері сырғытыңыз.