KAZ - 31
09 ҚАБЫРҒАҒА
БЕКІТКІШТІ
ОРНАТУ
Орнатуға байланысты сақтық
шаралары
Тек тік қабырғада ғана орнатыңыз.
Температурасы не ылғалдығы жоғары
орында орнатуға болмайды.
Қабырғаның өнім салмағын көтере
алатындай жеткілікті түрде мықты екенін
тексеріңіз. Егер олай болмаса, қабырғаны
қатайтыңыз не басқа орнату орнын
таңдаңыз.
Қабырға түріне (сылақты тақта, темір тақта,
ағаш және т.б) сәйкес бекіту бұрандаларын
немесе бекіткіштерді сатып алып,
пайдаланыңыз. Мүмкін болса, тірек
бұрандаларын қабырға діңгегіне бекітіңіз.
Soundbar құрылғысын бекіткіңіз келетін
қабырға түрі мен қалыңдығына сәйкес
қабырғаға бекіту бұрандаларын сатып
алыңыз.
Диаметрі: M5
Ұзындығы: 35 мм немесе одан
үлкенірегі ұсынылады
Soundbar құрылғысын қабырғаға бекітпес
бұрын, құрылғы кабельдерін сыртқы
құрылғыларға жалғаңыз.
Орнату алдында құрылғының өшірулі
және қуатқа қосылмағанын тексеріңіз.
Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.
Қабырғаға орнату
құрамдастары
Қабырғаға бекіткіш бағыттауышы
x 2
(M4 x L10)
x 2
Тұтқыш бұранда Бұранда
x 2
Қабырғаға бекіткіш кронштейн
1. Қабырғаға бекіткіш бағыттауышы
қабырғаға орнатыңыз.
Қабырғаға бекіткіш бағыттауышы бір
деңгейде болуы керек.
Егер ТД қабырғада бекітілген болса,
Soundbar құрылғысын ТД астынан кем
дегенде 5 см төмен орнатыңыз.
5 см немесе көбірек