Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [126/135]
KAZ - 32
2. Қабырғаға бекіту бағыттауышының орта
сызығы теледидардың ортасымен
(Soundbar құрылғысын теледидар астына
орнатсаңыз) туралаңыз, содан кейін
Қабырғаға бекіткіш бағыттауышы таспа
арқылы қабырғаға бекітіңіз.
Егер теледидар астына орнатпасаңыз,
Орта сызық орнату аймағының
ортасына орналастырылуы керек.
Орта сызық
3. Бекіту бұрандаларына арналған тесіктерді
белгілеу үшін, қаламсап ұшымен немесе
ұшты қаламмен бағыттауыштың әрбір
шетіндегі A-TYPE кескіндерінің ортасына
басыңыз да, Қабырғаға бекіткіш
бағыттауышы алып тастаңыз.
4. Сәйкес өлшемді бұрғыны пайдалана
отырып, қабырғадағы әр белгіге бұрғылап
тесік тесіңіз.
Белгілер болттар орнына сәйкес
келмесе, тірек бұрандаларын кірістірмес
бұрын, тесіктерге сәйкес бекіткіштер
немесе болттарды кірістіргеніңізге көз
жеткізіңіз. Бекіткіштер мен болттарды
пайдалансаңыз, сіз бұрғылап тескен
тіесіктердің пайдаланылатын
бекіткіштер не болттар үшін жеткілікті
түрде үлкен екеніне көз жеткізіңіз.
5. Бұранданы (жинақпен берілмейді) әрбір
Тұтқыш бұранда арқылы итеріп, әр
бұранданы тірек бұранда тесігіне мықтап
бекітіңіз.
6. Бұранданы пайдаланып, 2 Қабырғаға
бекіткіш кронштейн Soundbar
құрылғысының астына дұрыс бағытта
орнатыңыз.
Құрастырып жатқанда, Қабырғаға
бекіткіш кронштейн аспа бөлігі
Soundbar артқы панелінде
орналасқанына көз жеткізіңіз.
Soundbar артқы панелі
Soundbar құрылғысының оң жақ шеті