UKR - 18
06 ПІДКЛЮЧЕННЯ МОБІЛЬНОГО
ПРИСТРОЮ
Підключення за допомогою Bluetooth
Коли мобільний пристрій підключено за допомогою Bluetooth, ви зможете насолоджуватися
стереозвуком без плутанини з кабелями.
За один раз можна підключати не більше одного пристрою Bluetooth.
SOUND
MODE
PAIR
АБО
Верхня частина звукової панелі Soundbar
Пристрій Bluetooth
Попереднє підключення
1. Натисніть кнопку PAIR на пульті дистанційного керування, щоб увійти до режиму «BT PAIRING».
(АБО)
a. Натисніть кнопку (Джерело) на верхній панелі та виберіть «BT».
Якщо до звукової панелі Soundbar не підключено жодного пристрою Bluetooth,
напис «BT» за кілька секунд автоматично зміниться на «BT READY».
b. Коли з’явиться напис «BT READY», натисніть і втримуйте кнопку (Джерело) на
верхній панелі звукової панелі Soundbar щонайменше 5 секунд, щоб відобразити
напис «BT PAIRING».
2. Виберіть пункт «[AV] Samsung Soundbar Q90R» у списку.
Коли звукову панель Soundbar підключено до пристрою Bluetooth, на передньому
дисплеї з’явиться напис [Назва пристрою Bluetooth] «BT».
3. Відтворюйте музичні файли з пристрою, підключеного через Bluetooth, через звукову
панель Soundbar.
Якщо пристрою не вдається підключитися
Якщо в списку відображається звукова панель Soundbar, яка підключалася раніше
(наприклад, «[AV] Samsung Soundbar Q90R»), видаліть її.
Після цього виконайте кроки 1 і 2 ще раз.
ПРИМІТКА
Після першого підключення звукової панелі Soundbar до свого мобільний пристрій
використовуйте режим «BT READY».