Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [61/135]
UKR - 12
Якщо пристрою не вдається підключитися
Якщо в списку відображається звукова панель Soundbar, яка підключалася раніше
(наприклад, «[AV] Samsung Soundbar Q90R»), видаліть її.
Після цього виконайте кроки 1—3 ще раз.
ПРИМІТКА
Після першого підключення звукової панелі Soundbar до свого телевізора використовуйте
режим «BT READY».
Відключення звукової панелі Soundbar від телевізора
Натисніть кнопку (Джерело) на верхній панелі чи на пульті дистанційного керування та
перемкніться на довільний режим, за винятком «BT».
Відключення здійснюється не одразу, оскільки телевізор має отримати відповідь від звукової
панелі Soundbar. ривалість такої затримки різниться залежно від моделі телевізора.)
Щоб скасувати автоматичне встановлення зв’язку Bluetooth між звуковою панеллю Soundbar
та телевізором, натисніть кнопку
p (Відтворення/пауза)
на пульті дистанційного керування
та втримуйте її впродовж 5 секунд (звукова панель Soundbar має перебувати в режимі
«BT READY»). (Перемикання
Увімк. Вимк.
)
У чому полягає різниця між режимами BT READY та BT PAIRING?
BT READY : У цьому режимі можна здійснювати пошук телевізорів, які ви підключали раніше,
або ж підключати мобільний пристрій, що підключався раніше, до звукової панелі Soundbar.
BT PAIRING : У цьому режимі до звукової панелі Soundbar можна підключати новий пристрій.
(Натисніть кнопку PAIR на пульті дистанційного керування або ж натисніть і втримуйте
кнопку (Джерело) у верхній частині звукової панелі Soundbar упродовж щонайменше
5 секунд, поки звукова панель Soundbar перебуває в режимі «BT».)
ПРИМІТКИ
Якщо під час підключення пристрою Bluetooth система попросить ввести PIN-код, наберіть
<0000>.
Якщо відстань між звуковою панеллю Soundbar та пристроєм Bluetooth у режимі
підключення Bluetooth перевищить 10 m, зв’язок Bluetooth перерветься.
Після 18 хвилин перебування в стані готовності звукова панель Soundbar автоматично
вимикається.
За наступних умов звукова панель Soundbar може не здійснювати пошук пристроїв Bluetooth
та може не встановлювати підключення належним чином:
якщо навколо звукової панелі Soundbar наявне сильне електричне поле;
якщо кілька пристроїв Bluetooth одночасно намагаються створити пару зі звуковою
панеллю Soundbar;
якщо пристрій Bluetooth вимкнено, або його немає на місці, чи він несправний.
Електронні пристрої можуть спричиняти радіозавади. Тримайте пристрої, які генерують
електромагнітні хвилі (мікрохвильові печі, пристрої бездротової локальної мережі тощо),
подалі від головного пристрою звукової панелі Soundbar.