KAZ - 26
08 ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІН
ПАЙДАЛАНУ
Қашықтан басқару пультін пайдалану жолы
VOL WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
PAIR
󰟳
󰟴
󰟵
󰟶
󰟷
󰟹
󰟸
󰟺
󰟼
󰟻
󰟳
Қуат
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
Soundbar құрылғысын іске қосады және
өшіреді.
󰟴
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
Бастапқы көз
Soundbar құрылғысына қосылған құрылғыны
таңдау үшін басыңыз.
󰟵
Дыбысты
өшіру
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
Дыбысты өшіру үшін ыбысты өшіру)
түймесін басыңыз. Дыбысты қосу үшін,
түймені қайта басыңыз.
󰟶
SOUND MODE
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
STANDARD, SURROUND, GAME PRO немесе
ADAPTIVE SOUND параметрін таңдау арқылы
қажетті дыбыс режимін таңдауға болады.
Түпнұсқа дыбыстың шығуы қажет болса,
STANDARD” режимін таңдаңыз.
GAME PRO режимі
Ойын ойнаған кезде дыбыстарды ерекше
оңтайландыратын арнайы реттеудің
арқасында өзіңізді ойынның ішінде
жүргендей сезініңіз.
ADAPTIVE SOUND режимі
Контентті автоматты түрде талдап, сізді
оңтайландырылған дыбыспен
қамтамасыз етеді және төмен дыбыс
деңгейлерінде дауыстың анықтығын
автоматты түрде жетілдіреді.
󰟷
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
Bluetooth
PAIR
PAIR түймесін басыңыз. Soundbar
құрылғысының дисплейіндеBT PAIRING
параметрі пайда болады. Bluetooth
құрылғысының іздеу тізімінен Soundbar
құрылғысын таңдау арқылы осы режимде
Soundbar құрылғысын жаңа Bluetooth
құрылғысына қоса аласыз.