Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [109/135]
KAZ - 15
05 СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫҒА ЖАЛҒАУ
Сыртқы құрылғы дыбысын Soundbar құрылғысынан ойнату үшін, сыртқы құрылғыны сымсыз не
сымды желі арқылы жалғаңыз.
HDMI кабелінің көмегімен қосу (Dolby Atmos қайта кодтау және
ойнату функцияларын атқара алады)
Dolby Atmos® жүйесін пайдаланған кезде: Егер кіріс көзі Dolby Atmos® болса, 7.1.4
арналарының сигналы шығарылады. Dolby Atmos® белсенді болған кезде, SOUND MODE
түймесі арқылы басқарылатын Soundbar дыбыстық әсер режимдері қолжетімді болмайды.
Маңызды: Бұл өнім Dolby Atmos® функциясына тек HDMI режимінде қолдау көрсетеді.
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
HDMI IN
(ARC)
Soundbar құрылғысының жоғарғы жағы
НЕМЕСЕ
HDMI кабелі
HDMI кабелі
󰟳
󰟴
Сыртқы құрылғы
HDMI 1
НЕМЕСЕ
HDMI 2
Soundbar құрылғысының асты
1. HDMI кабелін Soundbar құрылғысының төменгі жағындағы HDMI IN 1 немесе HDMI IN 2
жалғағышынан сандық құрылғыдағы HDMI OUT жалғағышына жалғаңыз.
2. HDMI кабелін Soundbar құрылғысының төменгі жағындағы HDMI OUT (TV-ARC)
жалғағышынан теледидардағы HDMI IN жалғағышына жалғаңыз.
3. Жоғарғы панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы (Бастапқы көз) түймесін
басыңыз, содан кейін HDMI 1 немесе HDMI 2режимін таңдаңыз.
4. HDMI 1 немесе HDMI 2 режимі Soundbar құрылғысының дисплей панелінде көрсетіледі және
дыбыс шығады.