UKR - 10
Якщо у вікні відображення головної звукової панелі Soundbar не відображається «TV ARC»,
перевірте підключення кабелю HDMI до відповідного порту.
Для зміни гучності звукової панелі Soundbar використовуйте кнопки регулювання
гучності на пульті дистанційного керування від телевізора.
ПРИМІТКИ
Завдяки інтерфейсу HDMI цифрова передача відео- та аудіоданих здійснюється через
єдиний з’єднувач.
Якщо на телевізорі є порт ARC, підключіть кабель HDMI до порту HDMI IN (ARC).
Наша компанія рекомендує застосовувати кабель HDMI без осердя (за можливості). Якщо все
ж необхідно застосовувати кабель HDMI із осердям, діаметр такого кабелю має бути меншим
від 14 mm.
Увімкніть Anynet+.
Ця функція недоступна, якщо кабель HDMI не підтримує ARC.
Підключення за допомогою оптичного кабелю
Нижня частина звукової панелі
Soundbar
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
󰟴
󰟳
D.IN
Оптичний кабель
(не входить до
комплекту постачання)
Верхня частина звукової панелі Soundbar
1. Зєднайте роз’єм DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на звуковій панелі Soundbar з OPTICAL OUT на
телевізорі за допомогою цифрового оптичного кабелю е входить до комплекту
постачання).
2. Натисніть кнопку (Джерело) на верхній панелі чи на пульті дистанційного керування, а
потім виберіть режим «D.IN».