KAZ - v
07 Amazon өнімін жалғау 23
Amazon өнімімен (Amazon Echo) жалғау және пайдалану ------------------------- 23
Soundbar құрылғысын басқару үшін дауыстық пәрмендерді
пайдаланыңыз
-------------------------
25
08 Қашықтан Басқару Пультін Пайдалану 26
Қашықтан басқару пультін пайдалану жолы
-------------------------
26
Soundbar дыбыс деңгейін ТД қашықтан басқару пультімен реттеу ------------------------- 29
Жасырын түймелерді пайдалану (бірнеше функциясы бар
түймелер)
-------------------------
30
Әртүрлі дыбыс әсері режимдерінің шығыс техникалық
сипаттамалары
-------------------------
30
09 Қабырғаға Бекіткішті Орнату 31
Орнатуға байланысты сақтық шаралары
-------------------------
31
Қабырғаға орнату құрамдастары
-------------------------
31
Динамиктерді қабырғаға орнату (бөлек сатылады)
-------------------------
33
10 Soundbar құрылғысын ТД тұғырының үстіне
орнату 34
Компонент
-------------------------
34
11 Бағдарламалық Жасақтаманы Орнату 34
12 Ақаулықтарды Жою 35
13 Лицензия 36
14 Ашық Көз Лицензиясы Туралы Ескерту 37
15 Қызмет Туралы Маңызды Ескерту 37
16 Техникалық Сипаттамалар Және Нұсқаулық 38
Техникалық Сипаттар
-------------------------
38