Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [115/135]
KAZ - 21
Wi-Fi (сымсыз желі) арқылы қосылу
Әуенді ағындық таратудың түрлі қызметтеріне және интернет радиоға кіру үшін, бір Soundbar
құрылғысын Wi-Fi желісіне қосыңыз. Топтастырылған ойнату немесе стерео дыбыс режимін
пайдалану үшін, бірнеше Soundbar құрылғысын Wi-Fi желісіне қосыңыз.
Soundbar құрылғысын сымсыз желі (Wi-Fi) арқылы мобильді құрылғыға қосу үшін
SmartThings қолданбасы қажет.
Мобильді құрылғы
Soundbar құрылғысының жоғарғы жағы
Бастапқы байланыс
1. WIFI” режимін таңдау үшін, Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы немесе
қашықтан басқару құралындағы астапқы көз) түймесін басыңыз.
Soundbar құрылғысының жоғарғы жағы
WIFI
2. Мобильді құрылғыға (мысалы, смартфон немесе планшет) SmartThings қолданбасын
орнатып, оны іске қосыңыз.
SmartThings қолданбасы
iOSAndroid