UKR - 11
Auto Power Link
Функція Auto Power Link автоматично вмикає звукову панель Soundbar під час увімкнення телевізора.
1. Зєднайте звукову панель Soundbar із телевізором за допомогою цифрового оптичного
кабелю (не входить до комплекту постачання).
2. Натисніть кнопку Вліво на пульті дистанційного керування і втримуйте її
впродовж 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути функцію Auto Power Link.
Функцію Auto Power Link за замовчуванням увімкнено (ON).
(Щоб вимкнути цю функцію, утримуйте кнопку Вліво натиснутою
впродовж 5 секунд.)
Функція Auto Power Link може не працювати залежно від підключеного пристрою.
Ця функція доступна лише в режимі «D.IN».
Спосіб 2. Бездротове підключення
Підключення телевізора за допомогою Bluetooth
Коли телевізор підключено за допомогою Bluetooth, ви зможете насолоджуватися стереозвуком
без плутанини з кабелями.
За один раз можна підключати не більше одного телевізора.
SOUND
MODE
PAIR
АБО
Верхня частина звукової панелі Soundbar
Попереднє підключення
1. Натисніть кнопку PAIR на пульті дистанційного керування, щоб увійти до режиму «BT PAIRING».
(АБО)
a. Натисніть кнопку (Джерело) на верхній панелі та виберіть «BT».
Якщо до звукової панелі Soundbar не підключено жодного пристрою Bluetooth,
напис «BT» за кілька секунд автоматично зміниться на «BT READY».
b. Коли з’явиться напис «BT READY», натисніть і втримуйте кнопку (Джерело) на
верхній панелі звукової панелі Soundbar щонайменше 5 секунд, щоб відобразити
напис «BT PAIRING».
2. Виберіть режим Bluetooth на телевізорі. (Для отримання докладніших відомостей див.
посібник від телевізора.)
3. Виберіть пункт «[AV] Samsung Soundbar Q90R» у списку на екрані телевізора. Доступна
звукова панель Soundbar відображається у списку пристроїв Bluetooth на телевізорі у
вигляді напису «Need Pairing» або «Paired». Щоб підключити звукову панель Soundbar,
виберіть повідомлення та встановіть підключення.
Після підключення телевізора на передньому дисплеї звукової панелі Soundbar з’явиться
напис [Назва телевізора] → «BT».
4. Тепер ви можете насолоджуватися звуком телевізора зі звукової панелі Soundbar.