Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [52/135]
UKR - 3
02 ОГЛЯД ВИРОБУ
Передня/верхня панель звукової панелі Soundbar
Верхня
панель
Розташуйте виріб логотипом
«Samsung Harman Kardo
догори.
󰟳 󰟴 󰟵
󰟶
󰟳
Кнопка ивлення)
Увімкнення та вимкнення живлення.
Функція Auto Power Down
Цей модуль вимикається автоматично в наступних випадках.
Режим D.IN / HDMI 1 / HDMI 2 / WIFI / BT: за відсутності аудіосигналу впродовж 18 хвилин.
󰟴
Кнопка жерело)
Вибір режиму джерела вхідного сигналу.
Режим вхідного сигналу Дисплей
Оптичний цифровий вхід
D.IN
Вхід ARC (HDMI OUT)
D.IN TV ARC (Автоматичне перетворення)
Вхід HDMI HDMI 1 / HDMI 2
Режим Wi-Fi WIFI
Режим BLUETOOTH BT
󰟵
Кнопка -/+ (Гучність)
Регулювання гучності.
Під час регулювання рівень гучності відображається на передньому дисплеї звукової панелі Soundbar.
󰟶
Дисплей
Відображає стан виробу та поточний режим.
Кнопка живлення функціонує через 4–6 секунд після підключення кабелю змінного струму.
Після ввімкнення живлення пристрою спостерігатиметься невелика затримка (4-5 секунд)
перед початком відтворення звуку.
Якщо потрібно здійснювати відтворення звуку лише за допомогою акустичної системи
Soundbar, слід вимкнути динаміки телевізора в меню налаштування звуку телевізора. Див.
посібник користувача, який входить до комплекту телевізора.