KAZ - 7
Автоматты қосу сәтсіз болса, Сабвуферді немесе динамиктерді қолмен қосу
Қолмен қосу процедурасын орындау алдында төмендегі әрекеттер орындалады:
Soundbar құрылғысы мен динамиктердің қуат кабельдері дұрыс қосылғандығын
тексеріңіз.
Soundbar құрылғысының қосылғанына көз жеткізіңіз.
1. Сабвуфер мен көлемді динамиктің артқы жағындағы ID SET түймесін кемінде 5 секунд
басып тұрыңыз.
Әр динамиктің артқы жағындағы қызыл индикатор өшеді және көк индикатор
жыпылықтайды.
5 Sec
Сабвуфердің артқы жағы
Көк түсті жарық диодты
индикатор жылдам
жыпылықтауда
POWER
x 2
Сол және оң жақ динамиктердің артқы жағы
5 Sec
2. Қашықтан басқару пультіндегі Жоғары түймесін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.
Soundbar құрылғысының дисплейінде ID SET хабары пайда болады, содан кейін
жоғалады.
ID SET
аяқталған кезде, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.
SOUND
MODE
PAIR
5 Sec
ID SET
Samsung Harman Kardon
логотипі жоғарғы жағында