Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [128/135]
KAZ - 34
10 SOUNDBAR
ҚҰРЫЛҒЫСЫН
ТД ТҰҒЫРЫНЫҢ
ҮСТІНЕ ОРНАТУ
Компонент
x 4
Резеңке аяқ
Soundbar құрылғысын биіктігі 7,6 см
шамасынан кем болатын ТД тұғырларының
үстіне орнатуға болады. Орнату үшін Soundbar
құрылғысын ТД тұғырының үстіне
орналастырмас бұрын құрылғының астыңғы
жағына Резеңке аяқтарды бекітіңіз. Резеңке
аяқтарды ТД тұғырының сыртқы жиектерінен
тыс тұратындай етіп бекітілгеніне көз
жеткізіңіз. Төмендегі суретті қараңыз.
Резеңке аяқ
11 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ЖАСАҚТАМАНЫ
ОРНАТУ
Soundbar құрылғысы интернетке қосылған
кезде, бағдарламалық жасақтама Soundbar
құрылғысының өшірулі күйінде де автоматты
түрде жаңартылады.
Автоматты жаңарту функциясын
пайдалану үшін, Soundbar құрылғысын
интернетке қосу қажет. Soundbar
құрылғысының қуат сымы ажыратылса
немесе қуат көзі өшсе, Soundbar
құрылғысының Wi-Fi желісі үзіледі.
Егер қуат көзінен ажыратылған болса, қуат
қайта қосылған кезде немесе қуат сымын
қайта жалғаған кезде, Soundbar
құрылғысын іске қосып, содан кейін оны
интернетке қайта қосыңыз.