KAZ - 36
; Wi-Fi желісі арқылы байланысқан
1. ТД үйлесімді үлгі екендігін тексеріңіз.
Тек 2013 жылдан кейін шығарылған
Samsung Smart TV
теледидарларына қолдау
көрсетіледі.
2. ТД Wi-Fi желісіне қосылғанын
тексеріңіз.
ТД Wi-Fi желісіне қосылмаса,
байланысты орнату үшін
теледидардағы желі мәзірін
пайдаланыңыз. Д пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз.)
3. Soundbar құрылғысының Wi-Fi желісіне
қосылғанын тексеріңіз.
Soundbar құрылғысы қосылған
кезде, оны SmartThings
қолданбасын іске қосқанда,
мобильді құрылғыдағы динамиктер
тізімінен көретін боласыз. Толық
мәліметтерді 21-беттен қараңыз.
4. DFS арнасын тексеріңіз.
Сымсыз роутер (Wi-Fi) DFS арнасын
пайдаланса, ТД және Soundbar
құрылғысы арасында Wi-Fi
байланысын орнату мүмкін емес.
Толық мәлімет алу үшін, интернет
қызметінің провайдеріне
хабарласыңыз.
13 ЛИЦЕНЗИЯ
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and
the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo
are registered trademarks and/or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Denition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.