KAZ - 17
Оптикалық кабельмен жалғау
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Soundbar құрылғысының асты
󰟴
Оптикалық
кабель
(жинақпен
берілмейді)
Soundbar құрылғысының жоғарғы жағы
BD / DVD ойнатқышы / кабельді
теледидарының арналар
декодері / ойын консолі
󰟳
D.IN
1. Негізгі құрылғыдағы DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) жалғағышын бастапқы құрылғының
OPTICAL OUT жалғағышына сандық оптикалық кабелі инақпен берілмейді) арқылы
жалғаңыз.
2. Жоғарғы панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы астапқы көз) түймесін
басу арқылы D.IN ” режимін таңдаңыз.