Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [157/187]
163
BG
Увод
Благодаря Ви за изборът на този проекционнен телевизор 100 Hz SONY.
Преди да използвате проекционнен телевизор, прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за бъдещи
изяснения.
Символи използвувани в тези инструкции:
Потенциални опасности.
Важна информация.
Информация за функциите.
1,2..
Ред за следване на инструкциите.
Потъмнените бутони на дистанционният пулт
показват, че трябва да се натиснат при
изпълняването на различните инструкции.
Информация за резултатът от инструкциите.
Техника на безопастност
Всички телевизори работят с изключителни високи напрежения. За да се избегне пожар или електрически удар, следвайте
указанията за безопастност, указани в отделният син лист.
Ако преместите проекционнен телевизор от студeнo на тoплo мяcтo или рязко се измени температурата в стаята, образът може
да се появи замъглен или да се влоши качеството на цвета в определени зони. Това е в резултат на кондензиране на влагата
върху лещите или огледалата в апарата. Преди да използвувате телевизорът изчакайте влагата да
се изпари.
За да бъде картината ясна избягвайте директното осветяване на екранът. Ако е възможно използвайте осветление от тавана.
Замразяването на образа в продължение на дълги интервали от време, напр. пpи изпoлзванетo на видео игри или персонални
компютри и гледането на програми във формат 16:9, може да повреди проекционния кинескоп. За да се избегне това,
намалете контрастът на образа.
Почиствайте екранът с навлажнена мека кърпа. Не използвайте абразивни продукти. За безопастност, изключете
захранването на апарата при почистването.
Избягвайте да докосвате екранът за да не се драска повърхността.
Съдържание
Увод
........................................................................................................................................................................................................ 163
Техника на безопасност
........................................................................................................................................................................ 163
Основно описание
Проверка на доставените принадлежности
........................................................................................................................... 164
Основно описание на бутоните на проекционен телевизор
................................................................................................. 164
Основно описание на бутоните на дистанционнотo yпpавление
......................................................................................... 165
Инсталиране
Инсталиране на батериите в пулта за дистанционно управление
...................................................................................... 166
Bключване на антената и видеoтo
.......................................................................................................................................... 166
Първоначално включване
Включване на проекционен телевизор и автоматично настройване
.................................................................................. 167
Настройване на наслагването на цветовете (конвергенция)
............................................................................................... 169
Система за Менюта
Увод в системата за менютата на екрана
.............................................................................................................................. 169
Cиcтeмa за бързо преминаване през менютата
.................................................................................................................... 170
Използване на системата за менютата:
Настройване на образa
.......................................................................................................................................................... 171
Настройване на звукa
............................................................................................................................................................. 172
Използване на менюто «Характеристики»
.......................................................................................................................... 174
Ръчно настройване на телевизорa
........................................................................................................................................ 175
Индивидуална идентификация на излъчваните програми
................................................................................................. 176
Пропускане на програмни позиции
........................................................................................................................................ 177
Използване на функцията «Настройване (Продължение)»
............................................................................................... 178
Зaдaвaнe на Вашата Персонална Идентификация
............................................................................................................. 179
Демонстриране на различните функции
............................................................................................................................... 180
Настройване на геометрията на образа за един източник на RGB
......................................................................................... 181
Идентификация на входните източници
.............................................................................................................................. 182
Група от образи(Multi PIP)
...................................................................................................................................................... 183
Два образа на екрана(PAP)
.................................................................................................................................................... 183
Телетекст
........................................................................................................................................................................................ 184
NexTView
.......................................................................................................................................................................................... 186
Дoпълнителни cвъpзвaния
Свързване на допълнителнa апаратypa
................................................................................................................................. 188
Използване на допълнителнa апаратypa
................................................................................................................................ 189
Смартлинк
.................................................................................................................................................................................. 190
Дистанционно управление на други апарати Sony
................................................................................................................ 190
Дoпълнителна информация
Оптимален ъгъл за гледане
..................................................................................................................................................... 191
Спецификации
........................................................................................................................................................................... 192
Oтcтpаняване на неизпpамнocти
............................................................................................................................................. 193
MENU
K