Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [67/187]
70
Podłączenia telewizora
Należy upewnić się, że baterie umieszczone zostały zgodnie z ich biegunowością.
Szanując środowisko naturalne należy wyrzucać zużyte baterie do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników.
Vkładanie baterii do pilota
Do urządzenia nie załączone są kable do tych podłączeń.
Podłączanie anteny i magnetowidu
lub
OUT IN
Podłączenie do złącza EURO jest fakultatywne.
Jeśli się stosuje fakultatywne podłączenie do złącza
EURO może ono podnieść jakość obrazu i dźwięku
podczas używania magnetowidu.
Jeśli się nie używa podłączenia do złącza EURO, po
automatycznym zaprogramowaniu telewizora, należy
ręcznie zaprogramować kanał sygnału video. W tym
celu należy przeczytać rozdział “Ręczne
programowanie telewizora“. Należy również
przeczytać instrukcje obsługi magnetowidu by
zorientować się jak odnaleźć kanał sygnału video.
Podłączenia telewizora