Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [80/187]
83
PL
1 Naciśnij przycisk MENU na na pilocie by menu pojawiło się na
ekranie.
2 Naciśnij joystick w kierunku $ by wybrać symbol , a następnie
naciśnij go w kierunku
z by wybrać menu Ustawienia.
3 Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać Ręczne ustawianie,
a następnie naciśnij go w kierunku z.
4 Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać Ident. osobisty, a
następnie naciśnij go w kierunku
z.
5 Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać literę, cyfrę, “+” lub
puste miejsce, a następnie naciśnij go w kierunku
z by potwierdzić
wybór znaku. Wybierz pozostałe dziesięć znaków w ten sam
sposób.
6 Po wyborze wszystkich znaków naciśnij OK. Na ekranie
automatycznie pojawi się nowe menu z potwierdzeniem zapisu
wprowadzonego kodu.
7 a) Jeśli nie chcesz zapisać kodu identyfikującego naciśnij joystick w
kierunku Z i powtórz kroki od 4 do 6 by wprowadzić nowy kod.
b) Jeśli chcesz zapisać kod identyfikujący naciśnij OK.
Pamiętaj, że kod Identyfikacji Osobistej można wprowadzić
tylko raz.
8 Naciśnij przycisk MENU by przywrócić normalny ekran telewizyjny.
Gdy ponownie pojawi się na ekranie menu Ustawianie ręczne w
menu Ident.osobisty zawsze będzie pojawiał się wprowadzony kod
i nie będzie można go zmienić.
System menu
System menu
Do telewizora można wprowadzić kod bezpieczeństwa składający się maksymalnie z jedenastu znaków (liter lub cyfr).
Ułatwia to odzyskanie urządzenia w przypadku jego kradzieży.
Kod identyfikujący może zostać wprowadzony tylko raz!
Należy zapisać go w niniejszej instrukcji obsługi aby go nie zapomnieć!
Wprowadzenie Identyfikatora Osobistego
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
Start
- - - - - - -
Wybierz: Strojenie auto.:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Wybierz A-Z, 0-9: Zapisz: OK
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
A---------
Czy na pewno?
Zapis: OK Anulowanie: