Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [60/187]
62
Dekodér
videorekordér
Přídavná zařízení
Přídavná zařízení
Smartlink je přímé propojení mezi videorekordérem a promítačem.
Smartlink pracuje, pokud:
má Váš videorekordér k dispozici Smartlink, NexTView, Easy Link nebo Metalogic.
Metalogic je obchodní značka registrovaná jako Grundig Corporation.
EasyLink je obchodní značka registrovaná jako Philips Corporation.
jste připojili videorekordér přes konektor typu EURO
:
2/
q
2
(SMARTLINK) umístěný na
zadní části promítače pomocí kompletně propojeného 21-pinového kabelu Eurokonektor.
Smartlink nabízí:
Informace o ladění, např. přehled kanálů, který je přenesen z televizoru do videorekordéru.
Přímé nahrávání z TV: během sledování televizoru pouze potřebujete stisknout jedno tlačítko
na videorekordéru pro záznam programu.
Automatické zapnutí: promítač je v režimu časového spínače (standby), stiskněte tlačítko “Play
z
” videorekordéru a promítač se automaticky zapojí.
Jestliže máte zapojený dekodifikador na video, na které se může zapojit Smartlink, zvolte
menu Rozšířené předvolby v
Manuální nastavení a zvolte
DEKODÉR
.
na pozici
AV2
pro každý kodifikovaný kanál.
Pro další informace konzultujte kapitolu “Použití funkce “Rozšířené předvolby”.
Podrobnější informace o Smartlinku najdete v návodu k obsluze Vašeho videorekordéru.
Smartlink
Tlačítky, které jsou pod krytem dálkového ovládače, můžete ovládat další zařízení Sony.
1
Otevřete kryt dálkového ovládače.
2
Nastavte selektor VTR 1234 DVD podle zařízení, které chcete ovládat:
VTR1 Vídeo Beta
VTR2 Vídeo de 8 mm.
VTR3 Vídeo VHS
VTR4 Digitální video (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)
DVD Digitální reproduktor videokazet
3
Používejte tlačítka, která jsou pod krytem dálkového ovládače pro ovládání zařízení.
Má-li Vaše zařízení selektor COMMAND MODE, nastavte ho na stejnou pozici jako selektor
VTR 1234 DVD dálkového ovládače promítače.
Nemá-li žádnou funkci, příslušné tlačítko na dálkovém ovládači nebude fungovat.
Dálkový ovládač a další zařízení Sony
VIDEO TV
VTR 1 2 3 4 DVD
CH
CH
VTR 1 2 3 4 DVD
Zadní část promítače