Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [82/187]
85
PL
1
Kilkakrotnie naciśnij przycisk
na pilocie aż symbol
1
pojawi
się na ekranie.
2
Naciśnij przycisk
MENU
na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.
3
Naciśnij joystick w kierunku
$
by wybrać symbol , a następnie
naciśnij go w kierunku
z
by pojawiło się menu
Ustawienia
.
4
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać
Ręczne ustawianie
,
a następnie naciśnij go w kierunku
z
.
5
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać
Ustawienia RGB
, a
następnie naciśnij go w kierunku
z
.
6
Naciśnij joystick w kierunku
z
by wybrać
Centrow. poziome
, a
następnie naciśnij go w kierunku
$
lub
4
aby wyregulować między
-10 i +10 środek obrazu. Następnie naciśnij
OK
by go zapisać.
7
Naciśnij przycisk
MENU
by przywrócić normalny ekran telewizyjny.
System menu
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
System menu
Po podłączeniu źródła sygnałów RGB, jak np. DVD (cyfrowy odtwarzacz CD video) do złącza EURO
:
1/
, może się
okazać konieczna regulacja geometrii obrazu.
Regulacja geometrii obrazu dla źródła RGB
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
Start
- - - - - - -
Wybierz: Strojenie auto.:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ustawienia RGB
Ustaw pozycję: Potwierdź: OK
Centrow. poziome
O
1