Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [51/187]
53
CZ
1
Opakovaně tiskněte tlačítko
na dálkovém ovládači, až se na
obrazovce objeví znaménko
1
.
2
Stiskněte tlačítko
MENU
na dálkovém ovládači a menu se objeví na
televizní obrazovce.
3
Stlačte páčku směrem
$
a zvolte znaménko , poté ji stlačte
směrem
z
pro vstup do menu
Nastavení
.
4
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
a zvolte
Manuální nastavení
, poté
ji stlačte směrem
z
.
5
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
a zvolte
RGB Nastavení
a poté ji
stlačte směrem
z
.
6
Stlačte páčku směrem
z
a zvolte
H centr
a poté ji stlačte směrem
$
nebo
4
a tak seřídíte mezi -10 a +10 střed obrazu. Stisknout
tlačítko
OK
a tím uložit.
7
Stiskněte tlačítko
MENU
a menu zmizí z obrazovky.
Režim Menu
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Režim Menu
Pro zapojení vstupních signálů RGB, stejně jako DVD (digitální reproduktor videokazet), do konektoru typu EURO
:
1/
,
je možné, že bude třeba seřídit geometrii obrazu.
Seřízení geometrie obrazu pro zdroj RGB
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
Start
- - - - - - -
Výběr: Start auto. lad.:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
RGB Nastavení
Nast. polohu: Potvrzení-: OK
H centr
O
1