Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [87/187]
90
NexTView
NexTView
*
(zależy czy usługa jest dostępna)
NexTView jest Elektronicznym Wykazem Programów (EPG) który zawiera informację o programach różnych stacji
telewizyjnych.
NexTView
*
Wybór dostawcy NexTView
Telewizor automatycznie wybiera najlepszego dostawcę
NexTView. Dostawca ten będzie do dyspozycji przez 30 minut po
dostrojeniu kanału. Można zmienić dostawcę zgodnie z
upodobaniem.
1
Naciśnij przycisk
MENU
na pilocie by na ekranie pojawiło się menu.
2
Naciśnij joystick w kierunku
4
lub
$
by wybrać symbol , a
następnie naciśnij go w kierunku
z
by pojawiło się menu
Ustawienia
.
3
Naciśnij joystick w kierunku
4
lub
$
by wybrać
Wybierz NexTView
,
a następnie naciśnij go w kierunku
z
. Na ekranie pojawi się lista
wszystkich dostępnych dostawców NexTView.
4
Naciśnij joystick w kierunku
4
lub
$
by wybrać dostawcę zgodnie z
upodobaniem, a następnie naciśnij
OK
.
5
Naciśnij przycisk
MENU
by przywrócić normalny ekran telewizyjny.
Włączanie NexTView
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk na pilocie by włączyć lub wyłączyć
funkcję NexTView.
*
W niektórych przypadkach konieczne jest również naciśnięcie
joysticka w kierunku
Z
, by na ekranie pojawił się Elektroniczny
Wykaz Programów (EPG) Sony.
2
Naciśnij joystick w kierunku
4
,
$
,
Z
lub
z
by przemieścić kursor na
ekranie.
3
Naciśnij
OK
by potwierdzić wybór.
a)
Jeśli zostanie naciśnięty
OK
w kolumnach daty, godziny lub
obrazków, lista programów zmieni się zgodnie z wyborem.
b)
Jeśli zostanie naciśnięty
OK w liście programów, zostanie
pokazany bezpośrednio dany kanał jeśli w danym momencie ma
miejsce emisja programu lub zostanie wyświetlone menu Emisje
przewidywane jeśli emisja ma mieć miejsce później.
Własny wybór programów
Można stworzyć własną listę z rodzajami programów
odpowiadającymi indywidualnym upodobaniom.
1 Naciśnij joystick w kierunku 4 lub $ by wybrać obrazek , a
następnie naciśnij go w kierunku z by pojawiło się menu Ustawienie
własne.
2 Naciśnij joystick w kierunku 4 lub $ by wybrać opcję na ekranie, a
następnie naciśnij OK by potwierdzić wybór.
3 Powtórz krok 2 by wybrać wszystkie elementy które chcesz umieścić
na własnej liście.
4 Po ułożeniu listy naciśnij joystick w kierunku z by wybrać obrazek
.
5 Naciśnij OK by powrócić do poprzedniego menu.
6 Naciśnij joystick w kierunku 4 lub $ by wybrać obrazek , a
następnie naciśnij OK by włączyć własny wybór programów.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
Start
- - - - - - -
Wybierz: Strojenie auto.:
7
Tue
07 Tue
12:38
8
Wed
10
Fri
11
Sat
12
Sun
13
Mon
9
Thu
12
SWISS
Star Wars
Super RTL
Hat der alte Hexenmeister sich doch
einmal fortbegeben, und nun sollen
seine Geister auch nach meinem Willen
leben.
Werner - Beinhart
Pro 7
Flui gr sst den Rest der Welt
Kabel 1
Once upon a time in the West
Euronews
International News
RTL Plus
10:35 - 12:45
10:20 - 12:00
10:45 - 10:50
11:00 - 11:20
11:45 - 12:50
TXT TPS / RINGIER
Tue 07. 04 .98
Legenda
pełna lista
osobisty wybór
programy informacyjne
filmy
sport
programy rozrywkowe
programy dla dzieci
powrót do poprzedniego menu
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
kontynuuje...