Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [162/187]
168
Първоначално включване
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdepn æpol.: Æotb∂pfn:
ÆPOL KH NME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C03
C05
C07
C08
C09
C11
C12
C13
C14
C15
C16
TV 5
PRO 7
EU-SP
SWF
RTL
SAT
MDR
DDI
DSF
RTL 2
KAB 1
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdepn æosnunr: Æpemectn: OK
C03 TV 5
ÆPOL KH NME
C03
C05
C07
C08
C09
C11
C12
C13
C14
C15
C16
TV 5
PRO 7
EU-SP
SWF
RTL
SAT
MDR
DDI
DSF
RTL 2
KAB 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6
След като ретропроектора е намерил и запаметил всички
канали (ТВ предавания), на екрана автоматично ще се
появи менюто Сортиране на програмите за да можете да
смените редът в който каналите се появяват на екрана.
а)
ако не желаете да смените редът на каналите, отидете в стъпка 7.
б)
ако желаете да смените редът на каналите:
1
Натиснете джойстика на дистанционното управление на
$
или на
4
за да изберете номерът на програмата и каналът (ТВ
предаване) чиято позиция желаете да смените и след това го
натиснете на
z
.
2
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете новият
номер на програмата в който желаете да запаметите
избраният канал (ТВ предаване) и след това натиснете
ОК
.
Избраният канал заема новата си програмна позиция и
другите канали също заемат съответните нови позиции.
3
Повторете стъпките б1) и б 2) ако желаете да преподредите
други ТВ канали.
7
Натиснете бутонът
MENU
за да се върнете към нормалният ТВ
екран.
Ретропроекционният апарат е готов за работа.
Първоначално включване