Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [68/187]
71
PL
Pierwsze uruchomienie telewizora
Gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy na ekranie pojawią się menu dzięki którym można: 1) wybrać język w
którym wyświetlane będą wszystkie menu 2) wybrać kraj w którym używane będzie urządzenie, 3) odnaleźć i automatycznie
zapisać wszystkie dostępne kanały (stacje telewizyjne) i 4) zmienić kolejność w której kanały (stacje telewizyjne) pojawiają
się na ekranie.
Jeśli po jakimś czasie zaistnieje potrzeba zmiany języka w którym wyświetlane są menu kraju, automatycznego
programowania (np. przy zmianie miejsca zamieszkania) lub kolejności pojawiania się kanałów, można tego dokonać
wybierając odpowiednie menu w (Ustawienia).
Włączanie telewizora i automatyczne programowanie
1
Włącz przewód zasilający telewizora do gniazdka sieciowego (220-
240V AC, 50HZ). Naciśnij przycisk włączony/wyłączony
znajdujący się z przodu telewizora by włączyć urządzenie.
Gdy przycisk ten zostanie naciśnięty po raz pierwszy, na ekranie
automatycznie zostanie wyświetlone menu
Language
/
Country
(Język/Kraj).
2
Naciśnij joystick na pilocie w kierunku
$
lub
4
by wybrać język, a
następnie naciśnij przycisk
OK
by potwierdzić wybór. Od tego
momentu wszystkie menu będą wyświetlane w wybranym języku.
3
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać kraj w którym będzie
używany telewizor, a następnie naciśnij przycisk
OK
by potwierdzić
wybór.
Wybierz ”Wyłączony” zamiast nazwy kraju jeśli nie chcesz by
kanały (stacje telewizyjne) zostały zapisane w ustalonym
porządku który rozpoczyna się pozycją programu numer 1.
4
Menu automatycznego programowania zostanie wyświetlone na
ekranie w wybranym języku. Naciśnij przycisk
OK
by wybrać
Tak
.
5
Na ekranie automatycznie pojawi się nowe menu przypominające o
sprawdzeniu czy została podłączona antena. Sprawdź czy antena
została podłączona i wówczas naciśnij przycisk
OK
by rozpoczęło
się automatyczne programowanie.
Telewizor rozpoczyna programowanie i automatyczne
zapisywanie wszystkich dostępnych kanałów (stacji
telewizyjnych).
Proces dostrajania może potrwać kilka minut. Należy zachować
cierpliwość i nie naciskać żadnych przycisków podczas jego
trwania, gdyż w przeciwnym wypadku nie zostałby on
zakończony.
kontynuuje...
Pierwsze uruchomienie telewizora
Language/Country
Language
Country
Select Language: Confirm: OK
4 Italiano
Français
Español
English
Deutsch
Dansk
Čeština
Language/Country
Language
Country
Select Language: Confirm: OK
4 Italiano
Français
Español
English
Deutsch
Dansk
Čeština
Language/Country
Language
Country
Select Language: Confirm: OK
4 Italiano
Français
Español
English
Deutsch
Dansk
Čeština
Język/Kraj
Język
Kraj
Wybierz kraj: Potwierdê: OK
4
Finlandia
Dania
Czechy
Bułgaria
Belgia
Austria
Wyłączony
Czy chcesz rozpocząć automa-
tyczne programowanie?
Tak: OK Nie:
Sprwdź, czy antena jest
podłączona
Tak: OK Nie:
1
2
3
4
5
CO2
CO3
CO4
CO7
CO8
wyszukiwanie...
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV