Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [46/187]
48
Režim Menu
Režim Menu
Obyčejně, je-li k dispozici teletext, jeho prostřednictvím dostanou kanály (televizní stanice) název automaticky. Nicméně,
můžete stanovit název kanálu nebo vstupního signálu videa vy sami. Název může mít maximálně 5 znaků (čísla nebo
písmena). Tímto způsobem budete moci jednoduše zjistit totožnost kanálu (televizní stanice) nebo signálu videa, který se
objeví na obrazovce.
Identifikace jednotlivých vysílacích stanic
1Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládači a menu se objeví na
obrazovce.
2Stlačte páčku $ zvolte znaménko a posléze ji stlačte směrem
z pro vstup do menu Nastavení.
3Stlačte páčku $ nebo 4 pro volbu Manuální nastavení a poté ji
stlačte směrem
z.
4Stlačte páčku směrem $ nebo 4 pro volbu Ruční ladění a poté ji
stlačte směrem
z.
5Stlačte páčku směrem $ nebo 4 pro volbu čísla programu s
kanálem, kterému chcete dát název.
6Opakovaně stlačte páčku směrem z až se dostanete do první
položky sloupce NÁZEV.
7Stlačte páčku $ nebo 4 pro volbu písmene, čísla, “+” nebo mezery
a poté ji stlačte směrem
z pro potvrzení tohoto znaku. Zvolte
zbývající čtyři znaky stejným způsobem.
8Až provedete volbu všech čtyřech znaků, stiskněte tlačítko OK.
9Opakujte body 5 až 8, chcete-li nazvat další kanály.
10Stiskněte tlačítko MENU a menu zmizí.
Po zvolení názvu kanálu, název se na obrazovce objeví na několik
vteřin.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
Start
- - - - - - -
Výběr: Start auto. lad.:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Ruční ladění
PROG K.SYSSKOČ NÁZEV
C09
C10
ARD
BBC
B/G
B/G
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Výběr: Zadat:
Vyp 1 B/G
C 03
A
PROG K.SYSSKOČ NÁZEV