Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [72/187]
75
PL
1
Naciśnij przycisk
MENU
na pilocie by menu pojawiło się na
ekranie.
2
Naciśnij joystick w kierunku
z
by wejść do menu
Regulacja obrazu
.
3
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać element który chcesz
zmienić, a następnie naciśnij go w kierunku
z
.
Skonsultuj poniższą tabelę by wybrać i zobaczyć efekt działania
poszczególnych elementów menu:
Tryb obrazu
$
Żywy
(dla programów nadawanych bezpośrednio)
Własny
(dla indywidualnych upodobań)
Film
(dla filmów)
4
Gra
(dla gier elektronicznych)
Kontrast
Z
Mniejszy
z
Większy
Jasność
*
Z
Ciemniej
z
Jaśniej
Kolor
*
Z
Mniej
z
Więcej
Ostrość
*
Z
Łagodniej
z Ostrzej
Odcień
** Z Czerwonawy z Zielonkawy
Zerowanie Przywraca fabryczne ustawienia obrazu
Sztuczna Intel. 4 Nie: Normalna
$ Tak: Automatická optimalizace stupně kontrastu
podle televizního signálu.
Detekcja zakłóceń
4 Nie: Normalny
$ Tak: Zmniejsza zakłócenia obrazu w przypadku
słabych sygnałów TV.
Tryb cyfrowy 4 DRC 50: Poprawia rozdzielczość obrazu i jest
najlepszy do czytania tekstów na ekranie.
4 DRC 100: Poprawia rozdzielczość likwidując
drżenie obrazu.
*Można zmienić tylko jeśli wybierze się pozycję Własny w Tryb obrazu.
** Dostępny jedynie dla systemu koloru NTSC (np. taśmy video z USA).
4 Naciśnij joystick w kierunku 4, $, Z / z pby zmienić nastawienie
wybranego elementu, a następnie naciśnij przycisk OK by zapisać
nowe ustawienie.
5 Powtórz kroki 3 i 4 by zmienić pozostałe ustawienia.
6 Naciśnij przycisk MENU by przywrócić normalny ekran telewizyjny.
Szybka zmiana trybu obrazu
Tryb obrazu można szybko zmienić bez konieczności wejścia do
menu Regulacja obrazu
.
1 Kilkakrotnie naciśnij przycisk na pilocie by móc bezpośrednio
wybrać odpowiednią opcję trybu obrazu (Żywy, Własny, Film lub
Gra).
2 Naciśnij OK by przywrócić normalny ekran telewizyjny.
System menu
Pomimo, iż obraz jest ustawiony fabrycznie, możliwa jest jego regulacja zgodnie z własnymi upodobaniami.
Regulacja obrazu
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Tryb Obrazu
żywy
Własny
Film
Gra
Kontrast
Sztuczna intel.
Tak
Nie
Detekcja zakłóceń
Tak
Nie
Tryb cyfrowy
DRC 50
DRC 100
Tryb Obrazu
żywy
Własny
Film
Gra
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
K
System menu