Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [54/187]
56
Teletext
Teletext
Teletext je informační služba, kterou užívá většina televizních stanic. Na straně s obsahem služeb teletextu (všeobecně je
to strana 100) je poskytnuta informace o tom, jak se užívá tato služba.
Zvolte televizní stanici se silným signálem, jinak může dojít v teletextu k chybám.
Teletext
Zapojení a vypojení teletextu
1
Zvolte televizní kanál, který vysílá teletext a který si přejete sledovat.
2
Stiskněte tlačítko
ednou na dálkovém ovládači a na obrazovce se
objeví obraz a teletext zároveň. Obrazovka se rozdělí na dvě části,
televizní program napravo a stránka teletextu nalevo.
Se zapnutým teletextem a televizní obrazovkou zároveň,
stiskněte tlačítko / a poté stiskněte tlačítka PROGR +/- a
změňte kanál televizní obrazovky. Stlačením páčky směrem
Z
nebo
z
změníte velikost televizní obrazovky. Opětovným
stisknutím tlačítka / obnovíte příjem normálního teletextu.
3
Stisknutím dvakrát získáte pouze teletext.
4
Stisknutím třikrát překryjete teletext televizním obrazem.
5
Stisknutím po čtvrté nebo stisknutím
vystoupíte ze služeb
teletextu.
Výběr teletextu
Pomocí číselných tlačítek dálkového ovládače zadejte tři čísla
představující příslušné číslo stránky. V případě, že se zmýlíte, zadejte
jakákoliv tři čísla a poté opět zadejte správná čísla stránky, kterou si
přejete vidět.
Použití dalších funkcí teletextu
Zvolení následující nebo předchozí stránky
Stiskněte tlačítka
(PROG +) nebo
PROG -) na dálkovém ovládači
a zvolte následující nebo předchozí stránku.
Zvolení podstránky
Jedna stránka teletextu se může skládat z několika podstran. V takovém
případě se během několika vteřin na spodní části obrazovky objeví
informační linka s číslem, kolik podstran obsahuje jedna stránka
teletextu. Stlačte páčku směrem
4
nebo
$
a zvolte podstranu.
Zablokování teletextové stránky
Stisknutím tlačítka zablokujete jednu stránku a zabráníte tak, aby se
změnila. Opětovným stisknutím se toto zablokování zruší.
Aby se objevila stránka s obsahem
Stisknutím tlačítka se objeví stránka s obsahem (obyčejně je to str.
100).
Fastext
(Je k dispozici pouze za předpokladu, že televizní stanice vysílá signály
Fastext).
Po zobrazení nabídky barevných kódů v dolní části stránky teletextu, na
dálkovém ovládači stiskněte to barevné tlačítko (červené, zelené, žluté
nebo modré), které představuje příslušnou stránku.
Zachycení jedné strany
1
Stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovládači a zvolte tu stránku
teletextu, která má několik čísel (např. sránka s obsahem).
2
Stiskněte tlačítko
OK
.
3
Stlačte páčku směrem
4
nebo
$
pro volbu stránky, kterou si přejete
a poté stiskněte
OK
. Během několika vteřin se na obrazovce objeví
žádaná stránka.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV