Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [50/187]
52
Režim Menu
Tato funkce nabízí celkový pohled na některé z funkcí, které má promítač.
Ukázka různých funkcí
Režim Menu
1
Stiskněte tlačítko
MENU
a menu se objeví na obrazovce.
2
Stlačte páčku směrem
$
a zvolte znaménko , poté ji stlačte
směrem
z
pro vstup do menu
Nastavení
.
3
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
a zvolte
Manuální nastavení
, poté
ji stlačte směrem
z
.
4
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
a zvolte
Ukázka
a poté ji stlačte
směrem
z
, aby ukázka začala.
Na obrazovce se začíná ukazovat sekvence s většinou funkcí, které
má promítač.
Poznámka:
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovládači, tím zastavíte ukázku a
vrátíte se na normální obrazovku.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
Start
- - - - - - -
Výběr: Start auto. lad.:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Výběr: Zadat:
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka Start
- - - - - - -