Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [59/187]
61
CZ
Doplňkové informace
Připojení videa
Připojte video do konektoru typu EURO
B
nebo
C
na zadní straně promítacího přístroje. Nemáte-li kabel konektoru typu EURO,
doporučujeme Vám naladit signál videa na naprogramované číslo “0”, viz kapitola “Ruční ladění televizoru” v tomto návodu k
obsluze. Také zkonzultujte návod k obsluze Vašeho videa, abyste věděli jak získat kanál test signálu videa.
Přijímá-li Vaše video Smartlink, nahlédněte do kapitoly “Smartlink” v tomto návodu k obsluze.
Připojení externího audio systému
1
Poslech zvuku promítače přes Hi-Fi věž:
Chcete-li zesílit výstup z audia promítače, připojte Hi-Fi věž do zdířek
E
na zadní straně promítače. Hlasitost přístroje
připojeného do zdířek
E
je možné regulovat střídáním seřízení hlasitosti zvuku ve sluchátkách. Viz kapitola “Seřízení zvuku”
v tomto návodu k obsluze.
2
Poslech zvuku Hi-Fi věže přes promítač:
Chcete-li slyšet zvuk Hi-Fi věže v reproduktorech promítače, připojte Hi-Fi věž do zdířek
D
na zadní straně promítače. Máte-
li zesilovač Dolby, připojte středový výstup zesilovače do těchto zdířek, aby zesilovač uvedl do chodu středový reproduktor.
Viz kapitola “Použití menu “Spec. funkce” a zvolte Středový ve výběru Reproduktor.
Pamatujte, že maximální vstupní výkon tohoto konektoru je 30 W. Zajistěte, aby jste nepřesáhli tento limit.
Připojení systémů Mono
Připojte kabel audia do konektoru L/G/S/I umístěném na přední části promítače a zvolte vstupní signál
4
, dále postupujte
podle níže uvedených instrukcí.
Volba a sledování vstupního signálu
Aby se na televizní obrazovce objevil vstupní signál zapojeného zařízení, zvolte znaménko toho konektoru, ke kterému jste
zapojili zařízení. Např. pokud jste zapojili zařízení ke konektoru, jehož znaménko je
Y
1/ 1
, stiskněte několikrát tlačítko
na dálkovém ovládači až se znaménko
1
objeví na obrazovce.
Přídavná zařízení
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Přídavná zařízení
Použití přídavných zařízení
1
Připojte přídavné zařízení do příslušného konektoru v promítači, jak je uvedeno na předchozí straně.
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači, dokud se na obrazovce neobjeví správné
vstupní znaménko.
Znaménko
Vstupní signály
11
11
Vstupní audio/video signál přes konektor typu EURO
A
nebo * RGB přes konektor
typu EURO
A
.
22
22
Vstupní audio/video signál přes konektor typu EURO
B
nebo vstupní S video signál
přes konektor typu EURO
B
.
33
33
Vstupní signál přes konektor typu EURO
C
nebo * vstupní S video signál přes
konektor typu EURO
C
.
44
44
Vstupní S video signál přes 4-pinový konektor
F
nebo * vstup videa přes konektor
RCA
G
a audio signál přes konektory RCA
H
.
*
(automatický záznam podle připojeného zařízení)
3
Zapněte připojené zařízení.
4
Pokud se chcete vrátit do běžného režimu zobrazení, stiskněte tlačítko dálkového ovladače.