Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [56/187]
58
NexTView
NexTView
*
(Záleží na tom, jaká služba je k dispozici)
NexTView je elektronický průvodce programů (EPG), který zahrnuje informaci o programaci různých televizních stanic.
NexTView
*
Výběr zásobovatele NexTView
TV promítač automaticky zvolí nejlepšího zásobovatele NexTView.
Tento zásobovatel bude k dispozici po dobu 30 min po naladění
kanálu. Jestli však chcete, můžete zásobovatele změnit.
1
Stiskněte tlačítko
MENU
na dálkovém ovládači a menu se objeví na
obrazovce.
2
Stlačte páčku směrem
4
nebo
$
a zvolte znaménko , poté ji
stlačte směrem
z
pro vstup do menu
Nastavení
.
3
Stlačte páčku směrem
4
nebo
$
a zvolte
Výběr NexTView
, posléze
ji stlačte směrem
z
. Na obrazovce se objeví seznam všech
zásobovatelů, které má NexTView k dispozici.
4
Stlačte páčku směrem
4
nebo
$
a zvolte zásobovatele, kterého
chcete a poté stiskněte tlačítko
OK
.
5
Stiskněte tlačítko
MENU
a menu z obrazovky zmizí.
Aktivace NexTView
1
Opakovaným tisknutím tlačítka na dálkovém ovládači zapnete
nebo vypnete NexTView.
*
V některých případech také bude nutné stlačit páčku směrem
Z
,
aby se objevil Elektronický průvodce programů (EPG) Sony.
2
Stlačte páčku směrem
4
,
$
,
Z
nebo
z
pro pohyb kurzorem po
obrazovce.
3
Stiskněte tlačítko
OK
a tím potvrdíte výběr.
a)
Stisknete-li tlačítko
OK
ve sloupcích s datumem, hodinou nebo
obrazcem (motivem), seznam programů se změní v souladu s
výběrem.
b)
Stisknete-li tlačítko OK v seznamu programů, uvidíte přímo kanál,
je-li to běžné vysílání, nebo se objeví menu “očekávaná vysílání”,
jestliže se vysílání bude konat později.
Osobní nastavení programů
Můžete provést osobní seznam těch typů programů, které si
přejete sledovat.
1 Stlačte páčku směrem 4 nebo $ a zvolte obrazec , poté ji stlačte
směrem z pro vstup do menu Osobní nastavení.
2 Stlačte páčku směrem 4 nebo $ a na obrazovce zvolte Váš výběr,
poté stiskněte OK pro jeho potvrzení.
3 Opakujte bod 2 a tím zvolíte veškeré položky, které si přejete mít ve
Vašem seznamu.
4 Po dokončení seznamu, stlačte páčku směrem z pro volbu obrazce
.
5 Stiskněte tlačítko OK pro návrat do předchozího menu.
6 Stlačte páčku směrem 4 nebo $ a zvolte obrazec , poté stiskněte
tlačítko OK a tím zaktivujete Vaše osobní nastavení programů.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
Start
- - - - - - -
Výběr: Start auto. lad.:
7
Tue
07 Tue
12:38
8
Wed
10
Fri
11
Sat
12
Sun
13
Mon
9
Thu
12
SWISS
Star Wars
Super RTL
Hat der alte Hexenmeister sich doch
einmal fortbegeben, und nun sollen
seine Geister auch nach meinem Willen
leben.
Werner - Beinhart
Pro 7
Flui gr sst den Rest der Welt
Kabel 1
Once upon a time in the West
Euronews
International News
RTL Plus
10:35 - 12:45
10:20 - 12:00
10:45 - 10:50
11:00 - 11:20
11:45 - 12:50
TXT TPS / RINGIER
Tue 07. 04 .98
Rejstřík
úplný sezman pro výběr
osobní výběr
vysílání zpráv
filmy
sport
zábava
děti
návrat do poslední nabídky
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
pokračuje...