Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [97/187]
101
HU
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
K
VIDEO TV
VIDEO TV
VTR 1 2 3 4 DVD
CH
Általános leírás
A távvezérlő gombjainak általános leírása
A gyári értékek visszaállítása
Használja a gyárban meghatározott kép és
hangértékek visszaállításához illetve a
projekciós TV újbóli beüzemeléséhez, mint
az első üzembehelyezéskor.
Miután a “Nyelv/Ország” menü megjelent a
képernyőn, a használati utasítás “A
projekciós TV bekapcsolása és automatikus
hangolás” fejezetében leírtak szerint járjon el.
A video Bekapcsolása/Kikapcsolása
Nyomja meg a video be- és
kikapcsolásához.
A hang elnémítása
Nyomja meg a hang elnémításához.
A hang visszakapcsolásához nyomja meg
újra.
A TV üzemmód kiválasztása
Nyomja meg a teletext vagy a videobemenet
kikapcsolásához.
PAP (két kép a képernyőn)
További részletek a “Két kép a képernyőn
(PAP)” fejezetben találhatók.
A teletext kiválasztása
Nyomja meg a teletext megjelenítéséhez.
Az elektronikus program útmutató
megjelenítése
Nyomja meg az elektronikus program
útmutató (EPG) megjelenítéséhez. Nyomja
meg újra annak eltüntetéséhez.
Képkimerevítés
Nyomja meg a televízió képének
kimerevítéséhez. Nyomja meg újra, hogy
normális TV képet lásson.
Csatornaválasztás
Nyomja meg a csatornák kiválasztásához.
Kétjegyű programhelyek, pl. 23,
kiválasztásához nyomja meg először a -/--
gombot, majd a 2-es és a 3-as gombokat.
Ha eltéveszti az első számjegyet, üsse be a
második számjegyet (0-tól 9-ig), majd ezt
követően hajtsa végre újra a műveletet.
A hang üzemmód kiválasztása
Nyomja meg egymás után többször a hang
üzemmód változtatásához.
A kép üzemmók kiválasztása
Nyomja meg egymás után többször a kép
üzemmód kiválasztásához.
Hangerő szabályozás
Nyomja meg a televízió hangerejének
szabályozásához.
Az óra megjelenítése
Nyomja meg az óra megjelenítéséhez és
eltüntetéséhez (csak teletext
közvetítéskor működik).
A video működtetése
További részleteket az “Egyéb Sony
készülékek távvezérlői” fejezetben talál.
A televízió funkcióin kívül, minden színes gomb
használható a teletexttel történő műveletekhez is.
További információt a használati utasítás “Teletext”
fejezetében talál.
Általános leírás
A televízió ideiglenes kikapcsolása
Nyomja meg a televízió ideiglenes kikapcsolásához
(a készenléti üzemmód jelző
kigyullad). Nyomja
meg újra a készenléti üzemmódból (standby) való
bekapcsoláshoz.
Az energiamegtakarítás érdekében ajánlatos a
televíziót teljesen kikapcsolni, ha azt nem használja
Amennyiben 15-30 perc elteltével nincsen
televíziójel és semmilyen gombot nem nyomtak
le, a televízió automatikusan készenléti
üzemmódba (standby) kapcsol.
Információ megjelenítése a képernyőn
Nyomja meg az összes utasítás képernyőn történő
megjelenítéséhez. Nyomja meg újra annak
törléséhez.
A bemenő forrás kiválasztása
Nyomja meg egymás után többször, amíg a kívánt
bemenő forrás jelképe megjelenik a képernyőn.
Az utolsó választott csatornára való visszatérés
Nyomja meg az utolsó választott csatornára való
visszatéréshez (az előző csatorna legalább 5
másodpercig kell képernyőn maradjon előzőleg).
A képernyő méret kiválasztása
Nyomja meg többször egymás után a képernyő
méretének változtatásához. 4:3 a megszokott
képhez vagy 16:9 a széles képernyő utánzásához. A
16:9 méret csak akkor áll rendelkezésre, ha
kiválasztja a “Képbeállítás” menüből a “Digitális
Mód” “DRC100” (PAL rendszerben).
Többszörös kép (Multi PIP)
Nyomja meg a Multi PIP módozat kiválasztásához.
Nyomja meg újra annak törléséhez.
Joystick menüválasztáshoz
Ha a MENU aktív
4
Egy szinttel feljebb
$
Egy szinttel lejebb
Z
Az előző menübe vagy választásba való
belépés
z
A következő menübe vagy választásba való
belépés
OK
A választás megerősítése
Ha a MENU nem aktív:
Z
Az utolsó választott menübe való közvetlen
belépés.
OK
Általános programlista megjelenítése
Csatornakiválasztás
Nyomja meg az előző vagy a következő csatorna
kiválasztásához.
A menürendszer bekapcsolása
Nyomja meg, hogy a menü megjelenjen a
képernyőn. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz, hogy
normális televízió képernyőt lásson.