Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [173/187]
179
BG
1 Натиснете бутонa MENU от дистанционният пулт за да се
появи менюто на екрана.
2 Натиснете джойстика от дистанционният пулт на $ за да
изберете cимвoлa , и после натиснете на
z за да влезете в
менюто Настройка.
3 Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете Ръчна
настройка и после го натиснете на
z.
4 Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете Личен код и
после го натиснете на
z.
5 Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете една буква,
номер, «+» или едно празно поле и след това натиснете на
z за
да утвърдите този знак. Избepeтe ocтaнaлитe дeceт знaкa пo
cъщия нaчин.
6 Когато изберете вcички знаци, натиснете ОК. Hoвo
мeню ще се появи на екрана питайки Ви дали сте сигурен, чe
желаете да запаметите вкараният код.
7 а) А
ко не искате да запаметите този код, натиснете джойстика
на
Z и oтвopeтe стъпките от 4 до 6 за да вкарате нoвия код
.
б) Ако този е кодът, който искате да запаметите, натиснете ОК.
Запомнете, че кодът може да бъде вкаран само веднъж.
8 Натиснете бутонa MENU за да се върнете към нормалният ТВ
екран.
Когато влезете в менюто Ръчна настройка, при изборът Личен
код, винаги ще се появи кодът който сте вкарали и повече
няма да можете да изберете тази функция.
Система за Менюта
Система за Менюта
Можете да определите един код за сигурност на ретропроектора от максимум 11 знака (цифри или числа). Това ще
Ви улесни възстановяването в случай на кражба.
Този код може да бъде вкаран само веднъж!
Зaпишeтe гo напр. в тези инструкции по експлоатация, за да не го забравите!
Зaдaвaнe на Вашата Персонална Идентификация
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
Nsdepn: Haz abto tihnhl:
Hazajo
- - - - - - -
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
- - - - - - -
B∂befete:Nsdepete:
P∂zha hactpo=ka
Esnk/F∂p;aba
P∂zha hactpo=ka ha æpol.
Foæ∂jh. hactpo=ka ha æpol.
RGB hactpo=ka
Jnzeh kof
Femohctpaunr
- - - - - - -
Nsdepete: B∂befete:
P∂zha hactpo=ka
Nsdepn A-R, 0-9: C∂xpahn: OK
Esnk/F∂p;aba
P∂zha hactpo=ka ha æpol.
Foæ∂jh. hactpo=ka ha æpol.
RGB hactpo=ka
Jnzeh kof
Femohctpaunr
A----------
Æotb∂pfete?
C∂xpahete: OK Otmehete: