Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [94/187]
97
PL
Problem
Brak obrazu ( ekran jest ciemny), brak
dźwięku.
Słaba jakość obrazu lub jego brak, lecz
dobra jakość dźwięku.
Słaba jakość obrazu podczas odbioru
sygnału video RGB.
Dobry obraz, brak dźwięku.
Brak koloru w programach kolorowych.
Obraz ulega zniekształceniu przy
zmianie programu lub przy czytaniu
telegazety.
Na obrazie pojawiają się paski.
Zakłócenia obrazu.
Nie działa pilot.
Miga wskaźnik trybu czuwania
(standby).
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Oto kilka prostych rozwiązań problemów związanych z obrazem i dźwiękiem.
Řozwiązywanie problemów
Rozwiązanie
Włącz telewizor do sieci.
Naciśnij przycisk z przodu telewizora.
Jeśli pojawi się wskaźnik , naciśnij przycisk na pilocie.
Sprawdź podłączenie anteny.
Wyłącz urządzenie na 3 lub 4 sekundy i ponownie je włącz przez
naciśnięcie przycisku z przodu telewizora.
Przy pomocy systemu menu wybierz “Regulacja obrazu” i wyreguluj
poziom Kontrast, Kolor i Jasność.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk na pilocie aż symbol 1 pojawi się na
ekranie.
Naciśnij przycisk +/- na pilocie.
W sytemie menu sprawdź, czy w menu “Funkcje” jest wybrana w pozycji
“Głośnik” opcja “Główny”.
W menu wybierz opcję “Regulacja obrazu” i wyreguluj balans kolorów.
Wyłącz urządzenie podłączone do złącza 21-stykowego EURO z tyłu
telewizora.
Wyreguluj osłabiacz RF (ATT). W tym celu skonsultuj rozdział “Śtosowanie
funkcji “Dalsze nastawianie”.
W systemie menu wyreguluj precyzyjne programowanie kanałów (ARC) by
uzyskać lepszy odbiór obrazu. W tym celu skonsultuj rozdział “Śtosowanie
funkcji “Dalsze nastawianie”.
Zmień baterie.
Skontaktuj się z najbliższą stacją serwisową Sony.
Jeśli w dalszym ciągu występują problemy, oddaj swój telewizor do naprawy wykwalifikowanemu xpersonelowi
technicznemu.
Nigdy nie otwieraj obudowy.