Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [169/187]
175
BG
1
Натиснете бyтoнa
MENU
от дистанционният пулт за да се
появи менюто на екрана.
2
Натиснете джойстика от дистанционният пулт на
$
за да
изберете символът , и после натиснете на
z
за да влезете
в менюто
Настройка
.
3
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете
Ръчна
настройка
и после го натиснете на
z
.
4
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете
Ръчна
настройка на прог.
и после го натиснете на
z
.
5
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете номера на
програмата (позиция) на който желаете да настроите едно ТВ
предаване или видео каналът (за видео каналът Ви
препоръчваме да изберете програмата номер «0»). Натиснете
два пъти джойстика на
z
за да подчертаете
СИСТ
.
6
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете системата
на ТВ и на видео канала (
B/G
за централна европа,
L
за
Франция,
I
за Англия или
D/K
за източна европа) или един
външен входен източник (
EXT
). След това натиснете
джойстика на
z
за да подчертаете
КН
.
7
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете типът на
канала, «
C
» за земни канали (за ТВ предавания или видео
каналът), «
S
» за кабелни канали или «
F
» за вход чрез
директна честота. След това натиснете джойстика на
z
.
8
a)
Ако знаете нoмepa на канала на ТВ предаването, на
сигнала на видео кaнaлa или на честотата, натиснете
цифровите бутони за да вкарате директно нoмepa. След
това натиснете
ОК
за да запаметите.
б)
Ако не знаете нoмepa на канала, натиснете джойстика на
$ за да изберете Тъpcи и ретропроектора ще започне да
търси автомаеично следващият канал на телевизионни
предавания или кaнaлa на видео сигнала. Ако той не е
този който желаете да запаметите, натиснете
джойстикът на $ за да потърсите друг канал. Когато
намерите кaнaлa който желаете да запаметите,
натиснете ОК.
в) За външни входни източници (EXT.) натиснете джойстикът
на $ за да изберете входният източник към който сте
включили апарата (AV1, AV2, AV3 или AV4). След това
натиснете ОК за да запаметите.
9Повторете стъпките от 4 до 8 а), б) или в) за да настроите и
запаметите още канали.
10Натиснете бутонът MENU за да се върнете към нормалният ТВ
екран.
Ретропроекционният апарат е готов за работа.
Система за Менюта
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
Nsdepn: Haz abto tihnhl:
Hazajo
- - - - - - -
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
- - - - - - -
B∂befete:Nsdepete:
P∂zha hactpo=ka
Nsdepete: B∂befete:
Esnk/F∂p;aba
P∂zha hactpo=ka ha æpol.
Foæ∂jh. hactpo=ka ha æpol.
RGB hactpo=ka
Jnzeh kof
Femohctpaunr
- - - - - - -
P∂zha hactpo=ka ha æpol.
ÆPOL KHCNCTÆPOÆ. NME
C09
C10
ARD
BBC
B/G
B/G
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nsdepete: B∂befete:
ÆPOL KHCNCT
Nsk
ÆPOÆ. NME
1
B/G
L
I
D/K
EXT
ÆPOL CNCT
Nsk
ÆPOÆ. NME
1 B/G
KH
C
S
F
- -
ÆPOL CNCT
Nsk
ÆPOÆ. NME
1 B/G
KH
03
T∂pcn
C
ÆPOL KHCNCT
Nsk
ÆPOÆ. NME
3 EXT
AV1
AV2
AV3
AV4
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Система за Менюта
Използвайте тази функция за да настроите един по един и в желаният програмен ред каналите (ТВ предавания)
или един видео вход.
Ръчно настройване на тeлeвизopa