Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [64/187]
67
PL
Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór telewizora wielkoekranowego z projekcją tylną 100Hz Sony.
Przed rozpoczęciem użytkowania telewizora wielkoekranowego z projekcją tylną wskazane jest wnikliwe zapoznanie się z
niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.
Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi:
Potencjalne niebezpieczeństwo.
Ważna informacja.
Informacja o dzia łaniu.
1,2..
Kolejność realizacji instrukcji.
Zaznaczone na na pilocie przyciski wskazują przyciski
które należy nacisnąć w celu wykonania poszczególnych
funkcji.
Informacja odnośnie wyniku operacji.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszystkie telewizory pracują z wykorzystaniem bardzo wysokich napięć. By unikną pożaru lub porażenia prądem, należy
przestrzegać zasad bezpieczeństwa zamieszczonych w załączonym niebieskim folderze
.
Gdy przestawia się telewizor wielkoekranowy z projekcją tylną bezpośrednio z zimnego pomieszczenia do gorącego lub gdy
w pomieszczeniu następuje gwałtowna zmiana temperatury obraz może być zamazany lub poszczególne jego fragmenty mogą
mieć złą jakość koloru. Spowodowane jest to kondensacją wilgoci na lustrach lub soczewkach wewnątrz urządzenia. Przed
ponownym włączeniem urządzenia należy poczekać aż wilgoć wyparuje.
By osiągnąć ostrość obrazu należy ustawić ekran tak, by światło nie padało nań bezpośrednio. O ile to możliwe należy używać
oświetlenia sufitowego.
Unieruchomienie obrazu przez dłuższy okres czasu np. podczas korzystania z gier komputerowych lub podłączenia
komputera, jak też przy oglądaniu programów w formacie 16:9, może uszkodzić przewód przekazu obrazu. By tego uniknąć
należy wówczas utrzymać niski poziom kontrastu obrazu.
Ekran należy czyścić miękką wilgotną szmatką. Nie używać żadnych środków do szorowania. Dla własnego bezpieczeństwa
należy wyłączyć urządzenie ze źródła zasilania przed przystąpieniem do jego czyszczenia.
Należy unikać dotykania ekranu by nie porysować jego powierzchni.
Spis treści
Wprowadzenie........................................................................................................................................................................................... 67
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
................................................................................................................................................... 67
Opis ogólny
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów ...................................................................................................................................... 68
Przegląd przycisków telewizora .................................................................................................................................................... 68
Przegląd przycisków pilota do zdalnego sterowania .................................................................................................................. 69
Podłączenienie telewizora
Wkładanie baterii do pilota ........................................................................................................................................................... 70
Podłączanie anteny i magnetowidu............................................................................................................................................... 70
Pierwsze uruchomienie telewizora
Włączanie telewizora i automatyczne programowanie.................................................................................................................. 71
Regulacja nałożenia obrazów (Zbieżność) .................................................................................................................................... 73
System menu
Wprowadzenie do systemu menu na ekranie .............................................................................................................................. 73
Krótki przewodnik po systemie menu ........................................................................................................................................... 74
Używanie systemu menu:
Regulacja obrazu ........................................................................................................................................................................ 75
Regulacja dźwięku ...................................................................................................................................................................... 76
Użycie menu “Funkcje” ............................................................................................................................................................... 78
Ręczne programowanie telewizora ............................................................................................................................................. 79
Identyfikacja poszczególnych kanałów....................................................................................................................................... 80
Pomijanie numerów programów ................................................................................................................................................. 81
Stosowanie funkcji “Dalsze nastawianie” .................................................................................................................................. 82
Wprowadzenie Identyfikatora Osobistego ................................................................................................................................. 83
Przegląd poszczególnych funkcji................................................................................................................................................ 84
Regulacja geometrii obrazu dla źródła RGB ............................................................................................................................. 85
Identyfikacja źródeł wejściowych................................................................................................................................................ 86
Obrazy zwielokrotnione (Multi PIP) ............................................................................................................................................. 87
2 obrazy na ekranie (PAP) ........................................................................................................................................................... 87
Telegazeta
......................................................................................................................................................................................... 88
NexTView
............................................................................................................................................................................................ 90
Dodatkowe podłączenia
Podłączanie dodatkowych urządzeń............................................................................................................................................. 92
Zastosowanie dodatkowych urządzeń .......................................................................................................................................... 93
“Smartlink”..................................................................................................................................................................................... 94
Pilot innych urządzeń Sony ........................................................................................................................................................... 94
Informacje dodatkowe
Optymalny kąt oglądania............................................................................................................................................................... 95
Dane techniczne ............................................................................................................................................................................ 96
Rozwiązywanie problemów ........................................................................................................................................................... 97
MENU
K