Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [185/187]
191
BG
Допълнителна информация
Допълнителна информация
За да бъде качеството на образа оптимално, стремете се да поставите ретропроектора по такъв начин, че да
можете да глeдaтe екрана от ъглите показани по-долу:
Оптимален ъгъл за гледане
Хоризонтален ъгъл за гледане
(препоръчана позиция за потребителя)
Веритикален ъгъл за гледанe
(препоръчана позиция
за потребителя)
20º
20º
60º
60º
KP-61PS1K: минимална дистанция 2.7 м.
KP-48PS1K: минимална дистанция 2.2 м.
KP-53PS1K: минимална дистанция 2.4 м.
KP-61PS1K: минимална дистанция 2.7 м.
KP-53PS1K: минимална дистанция 2.4 м.
KP-48PS1K: минимална дистанция 2.2 м.