Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [65/187]
68
Pilot do zdalnego
sterowania
(RM-892)
(conectores lado izquierdo) (conectores lado derecho)
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów
Opis Ogólny
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Dwie baterie
(typ R6)
Wyłącznik zasilania
włączony/wyłączony
Wskaźnik trybu
czuwania (standby)
Przyciski regulacji
dźwięku
Przycisk wyboru
źródła wejściowego
Gniazdo
wejściowe
video S
Gniazdo
wejściowe video
Gniazda
wejściowe audio
Przycisk “Zbieżność
automatyczna”
Gniazdo do
podłączenia
słuchawek
(lgniazda z lewej strony)
(gniazda z prawej strony)
Należy nacisnąć znak z przodu telewizora by
zobaczyć przednie gniazda.
Przyciski wyboru
następnego lub
poprzedniego
programu
(wybór kanałów
telewizyjnych)
Opis Ogólny
Przegląd przycisków telewizora