Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [33/187]
35
CZ
Úvod
Děkujeme Vám za výběr tohoto TV promítacího přístroje 100 Hz Sony.
Před použitím tohoto TV promítacího přístroje (dále jen TV promítač) si pozorně přečtěte tuto příručku a zachovejte ji pro
budoucí informaci.
Kódy pro užívání tohoto Návodu k obsluze:
Potencionální rizika.
Důležité informace.
Informace o funkci.
1,2..
Sekvence k následovným pokynům.
Stínová tlačítka dálkového ovladače označují tlačítka,
která máte stisknout pro provedení různých pokynů.
Informace o výsledcích pokynů.
Bezpečnostní opatření
Každý promítač pracuje s velmi vysokým napětím. Abyste zabránili vzniku požáru nebo elektrického výboje, řid’te se prosím
následujícími bezpečnostními instrukcemi.
Jestliže se TV promítač přemístí ze studeného prostředí přímo do teplého nebo se opakovaně mění teplota místnosti, je možné,
že to způsobí nejasný obraz nebo špatnou kvalitu barev v některých částech obrazovky. Toto je způsobeno vlhkostí, která se
nashromáždila na zrcátkách nebo na čočkách uvnitř přístroje. Před užitím promítače je třeba vlhkost nechat odpařit.
Aby byl obraz zřetelný, nevystavujte obrazovku přímému osvětlení. Pokud možno, použijte bodové stropní osvětlení.
Zmrazení obrazu během prodloužených časových intervalů např. při použití videoher nebo osobních počítačů a při sledování
programů formátu 16:9, může způsobit poškození televizní obrazovky. Abyste tomu zabránili, udržujte obraz s nízkým stupněm
kontrastu.
Obrazovku udržujte jemným, lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte brusné pasty.Jako bezpečnostní zaopatření před každým
čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
Vyvarujte se dotýkání obrazovky, abyste nepoškrábali její povrch.
Obsah
Úvod .......................................................................................................................................................................................................... 35
Bezpečnostní opatření
.............................................................................................................................................................................. 35
Všeobecný popis
Kontrola přídavných doplňků ........................................................................................................................................................ 36
Přehled tlačítek TV promítače ....................................................................................................................................................... 36
Přehled tlačítek dálkového ovladače............................................................................................................................................. 37
Instalace
Vložení baterií do dálkového ovladače .......................................................................................................................................... 38
Připojení anteny a videa ................................................................................................................................................................ 38
První uvedení do chodu
Zapnutí TV promítače a automatické naladění.............................................................................................................................. 39
Seřízení prolínání barev (Konvergence) ......................................................................................................................................... 41
Režim Menu
Úvod do režimu Menu na obrazovce ............................................................................................................................................ 41
Stručný návod k volbě Menu......................................................................................................................................................... 42
Použití režimu menu:
Seřízení obrazu............................................................................................................................................................................ 43
Seřízení zvuku ............................................................................................................................................................................. 44
Použití Menu “Spec. funkce” ...................................................................................................................................................... 46
Ruční ladění televizoru ................................................................................................................................................................ 47
Identifikace jednotlivých vysílacích stanic................................................................................................................................... 48
Vynechávání programových pozic .............................................................................................................................................. 49
Použití funkce “Rozšířené předvolby”......................................................................................................................................... 50
Zavedení Vašeho osobního ID čísla ............................................................................................................................................ 51
Ukázka různých funkcí ................................................................................................................................................................ 52
Seřízení geometrie obrazu pro zdroj RGB .................................................................................................................................. 53
Identifikace vstupních signálů..................................................................................................................................................... 54
Multi obrazy (Multi PIP) ............................................................................................................................................................... 55
Dva obrazy na obrazovce (PAP).................................................................................................................................................. 55
Teletext
................................................................................................................................................................................................ 56
NexTView
............................................................................................................................................................................................ 58
Přídavná zařízení
Připojení přídavných zařízení......................................................................................................................................................... 60
Použití přídavných zařízení ............................................................................................................................................................ 61
“Smartlink”..................................................................................................................................................................................... 62
Dálková ovládání jiných zařízení Sony........................................................................................................................................... 62
Doplňkové informace
Optimální úhel vidění .................................................................................................................................................................... 63
Specifikace .................................................................................................................................................................................... 64
Řešení problémů ........................................................................................................................................................................... 65
MENU
K