Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [58/187]
60
Přídavná zařízení
Přijaté vstupní signály
A
Signály audio/video a RGB
B
Signály audio/video a S video signály
C
Signály audio/video a S video signály
D
Vstup středového zesilovače. V menu
“Spec.funkce” nastavte volbu
“Reproduktor” v “Středový”.
E
Bez vstupů
F
S video signál
G
Video signál
H
Audio signál
I
Bez vstupu
B
A
D
E
C
H
I
videore-
kordér
kamkordér
8mm/Hi8/DVC
kamkordér
S-VHS/Hi8/DVC
Zařízení Dolby
Surround
F
G
DVD
Hi-Fi
Zadní část promítače Přední část promítače
Disponibilní vstupní signály
Video/audio televizního ladiče.
Video/audio zvoleného signálu.
Video/audio, které se zviditelní na obrazovce (výstup z monitoru).
Bez výstupů.
Audio signál.
Bez výstupů.
Bez výstupů.
Bez výstupů.
Audio signál pro sluchátka.
Aby se
zabránilo
zkreslení
obrazu:
Nepřipojujte
zařízení ke
konektorům
F
a
G
současně.
videorekordér
Přídavná zařízení
K TV promítači je možné připojit různá další zařízení, jak je uvedeno níže.
Připojení přídavných zařízení
Dekodér