Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [84/187]
87
PL
1
Naciśnij przycisk na pilocie by wybrać wariant obrazu
zwielokrotnionego. Na ekranie pojawi się 13 pozycji programów z
oglądanym programem w środku.
2
Naciskaj joystick w kierunku
$
,
4
,
Z
lub
z
, by przemieszczać się po
13 programach.
3
Naciśnij
OK
by wybrać program zaznaczony ramką. Kanał ten
przemieści się na środek.
4
Naciśnij przycisk by przywrócić normalny obraz telewizyjny.
System menu
System menu
Funkcja ta (Multi PIP po angielsku Multi Picture In Picture) daje przegląd serii 12 statycznych obrazów i trzynastej w ruchu.
Można wybrać kanał który chce się oglądać zarówno w wariancie pełnego ekranu jak i w wariancie obrazu
zwielokrotnionego.
Obrazy zwielokrotnione (Multi PIP)
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Włączanie i wyłączanie PAP
Naciśnij przycisk
/
na pilocie by oglądać ekran podzielony na dwie
części w formacie 4:3, naciśnij go ponownie by wyłączyć tryb PAP i
przywrócić normalny ekran telewizyjny.
Wybór źródła PAP
1
By zmienić obraz w lewej części ekranu:
Przy włączonej funkcji PAP, naciskaj przyciski numeryczne na pilocie
(by wybrać kanał telewizyjny) lub naciśnij przycisk
(by wybrać
wejście video).
2
By zmienić obraz w prawej części ekranu:
Przy włączonej funkcji PAP, naciśnij przycisk
na pilocie. Gdy
symbol
pojawi się w dolnej części prawej strony ekranu naciskaj
przyciski numeryczne (by wybrać kanał telewizyjny) lub naciśnij
przycisk
(by wybrać wejście video).
Zamiana części ekranu
Przy włączonej funkcji PAP naciśnij przycisk / na pilocie by
zamienić części ekranu stronami.
Powiększenie rozmiarów części ekranów
Przy włączonej funkcji PAP kilkakrotnie naciśnij joystick w kierunku
Z
nebo
z
by zmienić rozmiar obu części ekranu.
Wybór dźwięku prawej części ekranu
Po włączeniu funkcji PAP skonsultuj rozdział “Regulacja dźwięku”
niniejszej instrukcji obsługi i nastawienie “
l
Podw. Dźwięk” w “PAP”.
Funkcja ta (PAP po angielsku Picture And Picture) dzieli ekran na dwie części by móc oglądać dwa kanały na raz (przy czym
jeden z nich może być kanałem video).
Dźwięk lewej części ekranu pochodzi z głośników telewizora zaś dźwięk prawej części można odbierać przez słuchawki.
2 obrazy na ekranie (PAP)
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV