Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [158/187]
164
Един пулт за
дистанционно
управление
(RM-892)
(conectores lado izquierdo) (conectores lado derecho)
Проверка на доставените принадлежности
Основно описание на бутоните на проекционен телевизор
Основно описание
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Две батерии
(тип R6)
Бутон за
вкл./изкл.
Индикатор за
режим на временно
изключване
(standby)
Бутони за контрол
на силата на звука
Бутон за избор на
входният сигнал
Вход за
S video
Вход за видео
Вход за аудио
Бутон за
«автоконвергенция»
Изход за
слушалки.
(букси от лявата страна)
(букси от дясната страна)
Натиснете върху символът на лицевата
страна на ретропроектора за да достигнете
до лицевите букси.
Бутон за избор на
програми напред
или назад (избор
на телевизионни
предавания)
Основно описание