Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [38/187]
40
První uvedení do chodu
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Třídění programů
Výběr prog: Potvrzení:
PROG K. NÁZEV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C03
C05
C07
C08
C09
C11
C12
C13
C14
C15
C16
TV 5
PRO 7
EU-SP
SWF
RTL
SAT
MDR
DDI
DSF
RTL 2
KAB 1
Třídění programů
C03 TV 5
PROG K. NÁZEV
C03
C05
C07
C08
C09
C11
C12
C13
C14
C15
C16
TV 5
PRO 7
EU-SP
SWF
RTL
SAT
MDR
DDI
DSF
RTL 2
KAB 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Výběr polohy: Posun: OK
6
Jakmile promítač naladil a uložil do paměti všechny kanály
(televizní stanice), na obrazovce se automaticky objeví Menu
Třídění programů, kterým můžete změnit pořadí, ve kterém se
kanály objeví na obrazovce.
a)
Jestliže si nepřejete změnit pořadí kanálů, přejděte na bod č. 7.
b)
Jestliže si přejete změnit pořadí kanálů:
1
Stiskněte páčku dálkového ovladače směrem
$
nebo
4
pro volbu
čísla programu s kanálem (televizní stanicí), jehož pozici chcete
změnit a poté ji stiskněte směrem
z
.
2
Stiskněte páčku dálkového ovladače směrem
$
nebo
4
pro volbu
nového čísla programu, ve kterém chcete uložit do paměti zvolený
kanál (televizní stanici) a poté stiskněte
OK
.
Zvolený kanál mění svou novou pozici programu a ostatní
kanály se mění podle něj.
3
Opakujte body č. 1) a 2), jestliže si přejete změnit pozici jiných
televizních kanálů
.
7
Stiskněte tlačítko
MENU
a menu zmizí.
Promítací přístroj je připraven k funkci.
První uvedení do chodu