Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [85/187]
88
Telegazeta
Telegazeta
Telegazeta jest usługą informacyjną transmitowaną przez większość stacji telewizyjnych. Strona ze spisem treści telegazety
(zwykle strona 100) dostarcza informacji odnośnie sposobu korzystania z telegazety.
Należy korzystać z telegazety w kanale o silnym sygnale, w przeciwnym wypadku w tekście telegazety mogą pojawić się
błędy.
Telegazeta
Włączanie i wyłączanie telegazety
1
Wybierz kanał telewizyjny który transmituje telegazetę z której chcesz
skorzystać.
2
Naciśnij przycisk
na pilocie by na ekranie pojawiły się
jednocześnie obraz telewizyjny i telegazeta. Ekran podzieli się
wówczas na dwie części: w prawej części ekranu znajdzie się obraz
telewizyjny zaś w lewej strona telegazety.
Po włączeniu funkcji telegazety i obrazu TV naciśnij przycisk
/ a następnie naciskaj przyciski PROGR +/- by zmienić
kanał na ekranie telewizora. Naciśnij joystick w kierunku
Z
lub
z
by zmienić rozmiar ekranu TV. Ponownie naciśnij
przycisk / by przywrócić normalny odbiór telegazety.
3
Dwukrotnie naciśnij przycisk by na ekranie pojawiła się wyłącznie
telegazeta.
4
Trzykrotnie naciśnij przycisk by nałożyć telegazetę na obraz TV.
5
Czterokrotnie naciśnij przycisk lub naciśnij
by wyłączyć
telegazetę.
Wybór strony telegazety
PWprowadź trzy cyfry numeru strony którą chcesz zobaczyć na ekranie
przy użyciu przycisków numerycznych pilota. Przy mylnym wyborze
podaj jakiekolwiek trzy cyfry a następnie wprowadź poprawny numer
strony telegazety.
Użycie pozostałych funkcji telegazety
Wybór następnej lub poprzedniej strony
Naciskaj przyciski
(PROG +) lub
PROG -) na pilocie by wybrać
następną lub poprzednią stronę telegazety.
Wybór podstrony
Strona telegazety może się składać z wielu podstron. W tym przypadku,
po kilku sekundach pojawia się linia w dolnej części ekranu informująca
ile podstron zawiera dana strona. Naciśnij wówczas joystick w kierunku
4
lub
$
by wybrać odpowiednią podstronę.
Zachowanie strony
Naciśnij przycisk by zachować stronę i uniknąć jej zniknięcia.
Naciśnij ponownie ten sam przycisk by zlikwidować blokadę.
Powrót do strony ze spisem treści
Naciśnij przycisk by na ekranie pojawiła się strona ze spisem treści
(zazwyczaj strona 100).
Fastext
(dostępny wyłącznie gdy stacja TV nadaje sygnały Fastext).
Gdy nadawany jest sygnał Fastext, w dolnej części strony telegazety
pojawia się zestaw stron kodowanych kolorem. Aby wybrać żądaną
stronę naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk (czerwony, zielony, żółty
lub niebieski) na pilocie.
Znalezienie strony
1
Naciskaj przyciski numeryczne na pilocie by wybrać poszukiwaną
stronę telegazety o kilkucyfrowym numerze (np. strona ze spisem
treści).
2
Naciśnij
OK
.
3
Naciśnij joystick w kierunku
4
lub
$
pby wybrać poszukiwany numer
strony, a następnie naciśnij
OK
. Poszukiwana strona pojawi się na
ekranie po kilku sekundach.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV