Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [90/187]
93
PL
Szersze informacje o podłączaniu dodatkowego sprzętu
Podłączanie magnetowidu
Zalecamy podłączenie magnetowidu do złącza EURO
B
lub
C
z tyłu telewizora.
W przypadku braku kabla do złącza EURO polecamy dostrojenie sygnału video do kanału numer “0”. W tym celu należy
skorzystać z informacji zawartych w rozdziale “Ręczne programowanie telewizora” niniejszej instrukcji obsługi. Należy
skonsultować również instrukcje obsługi magnetowidu by dowiedzieć się jak uzyskać kanał testowy sygnału video.
Jeśli magnetowid przyjmuje SMARTLINK należy skonsultować rozdział “Smartlink” niniejszej instrukcji obsługi.
Podłączanie zewnętrznego sprzętu audio
1
By słuchać dźwięku telewizora przez zestaw Hi-Fi:
Jeśli chcesz wzmocnić dźwięk wyjściowy z telewizora, podłącz zestaw Hi-Fi do gniazd
E
z tyłu telewizora Głośność dźwięku
podłączonego urządzenia do gniazd
E
można regulować zmieniając głośność dźwięku w słuchawkach. W tym celu należy
skorzystać z informacji zawartych w rozdziale “Regulacja dźwięku” niniejszej instrukcji obsługi.
2
By słuchać dźwięku zestawu Dolby Prologic przez telewizor:
Jeśli chcesz słuchać dźwięk wzmacniacza - dekodera Dolby Prologic przez głośniki telewizora podłącz zestaw do gniazd
D
z tyłu telewizora. Podłącz główne wyjście wzmacniacza do wyżej wymienionych gniazd by spełniał funkcję głównego głośnika.
W tym celu należy skorzystać z informacji zawartych w rozdziale “Użycie menu “Funkcje” i wybrać “Środkowy” w opcji “Głośnik”.
Pamiętaj, że maksymalna moc wejściowa tego gniazda wynosi 30W. Upewnij się, że nie przekroczysz dopuszczalnej
wartości.
Podłączanie sprzętu Mono
Podłącz kabel audio do gniazda L/G/S/I znajdującego się z przodu telewizora i wybierz sygnał wejściowy
4
, ealizując poniżej
opisane instrukcje.
Wybieranie i oglądanie sygnału wejściowego
Aby na ekranie pojawił się sygnał wejściowy podłączonego sprzętu należy wybrać symbol złącza do którego jest on
podłączony. Np. jeśli sprzęt podłączony jest do złącza o symbolu
Y
1/ 1
, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk
na pilocie aż symbol
1
pojawi się na ekranie.
Dodatkowe podłączenia
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Dodatkowe podłączenia
Zastosowanie dodatkowych urządzeń
1
Podłącz dodatkowe urządzenie do odpowiedniego gniazda telewizora, tak jak jest to opisane na
poprzedniej stronie.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
na pilocie aż na ekranie pojawi się odpowiedni symbol wejścia.
Symbol
Sygnały wejściowe
11
11
Sygnał wejściowy audio/video ze złącza EURO
A
lub *RGB ze złącza EURO
A
.
22
22
Sygnał wejściowy audio/video ze złącza EURO
B
lub *Vídeo S ze złącza EURO
B
.
33
33
Sygnał wejściowy ze złącza EURO
C
lub *Vídeo S ze złącza EURO
C
.
44
44
Sygnał wejściowy Video S ze złącza 4- stykowego
F
lub *wejście video ze złącza
RCA
G
i sygnał audio ze złącza RCA
H
.
*
(automatyczne wykrywanie sygnału w zależności od podłączonego urządzenia)
3
Włącz podłączone urządzenie.
4
By przywrócić normalny ekran telewizyjny naciśnij przycisk na pilocie.