Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [70/187]
73
PL
Automatyczna zbieżność linii czerwonej,
zielonej i niebieskiej
1
Naciśnij znak
z przodu telewizora by pojawiły się przednie
gniazda.
2
Naciśnij przycisk
znajdujący się po prawej stronie przednich
gniazd.
Rozpoczyna się proces automatycznej zbieżności trwający około 10
sekund. Gdy biały krzyż zniknie z ekranu telewizor jest gotowy do
użytku.
Uwagi:
Funkcja automatycznej zbieżności nie działa gdy:
Nie ma sygnału wejściowego.
Sygnał wejściowy jest słaby.
Ekran ustawiony jest w kierunku silnego źrodła światła lub gdy
pada nań światło słoneczne.
Wyświetlona jest telegazeta.
Wyświetlony jest NexTView.
Pierwsze uruchomienie urządzenia – System menu
Z powodu magnetyzmu ziemskiego obraz może być niewyraźny, obrazy mogą być nierównomiernie przemieszane. Jeśli ma
to miejsce należy zastosować się do opisanych poniżej instrukcji.
Regulacja nałożenia obrazów (Zbieżność)
1
Naciśnij przycisk
MENU
by został wyświetlony na ekranie pierwszy
poziom menu.
2
By wybrać pożądaną pozycję lub opcję naciśnij joystick w
kierunku
4
lub
$
.
By wejść do wybranego menu lub jego opcji naciśnij joystick w
kierunku
z
.
By powrócić do poprzedniego menu lub jego opcji naciśnij
joystick w kierunku
Z
.
By zmienić nastawienia wybranej opcji naciśnij joystick w
kierunku
$
/
4
/
Z
lub
z
.
By potwierdzić i zapisać wybór naciśnij
OK
.
3
Naciśnij przycisk
MENU
by przywrócić normalny ekran telewizyjny.
Niniejszy telewizor dysponuje systemem menu wyświetlanych na ekranie by ułatwić nastawianie poszczególnych funkcji.
Należy używać następujących przycisków na pilocie by poruszać się po zestawach nastawiania:
Wprowadzenie do systemu menu na ekranie
OK
stiskněte směrem
$/4/Z
o
Naciśnij w kierunku
$/4/Z lub z
naciśnij OK
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Pierwsze uruchomienie urządzenia – System menu
Joystick: