Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [95/187]
99
HU
Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt a Sony 100 Hz projekciós TV-t választotta.
A projekciós TV használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg jövőbeni referenciákhoz.
Az útmutatóban használt jelképek:
Lehetséges kockázatok
Fontos információ
Információ a funkcióról
1,2..
Követendő utasítás sor
A távvezérlő árnyékolt gombjai mutatják a különböző
utasítások végrehajtásához megnyomandó gombokat.
Információ az utasítások eredményéről.
Biztonsági előírások
Minden televízió rendkívül magas feszültségen működik. A tűzveszély és az áramütés megelőzése érdekében tartsa be a mellékelt
kék háromszögben jelzett biztonsági előírásokat.
Amennyiben a projekciós TV-t hideg helyről közvetlenül meleg helyre helyezi át vagy a helyiség hőmérsékletében hirtelen
hőmérsékletváltozás áll be, a kép zavaros lehet illetve néhány helyen rossz színminőséget mutathat. Ez abból adódik, hogy a
nedvesség lecsapódott a készüléken belüli tükrökön vagy lencséken. A projekciós TV használata előtt hagyja, hogy a nedvesség
elpárologjon
Ne tegye ki a képernyőt közvetlen fénynek, hogy tiszta képet kapjon. Amikor lehetséges, használjon a mennyezetről jövő
megvilágítási pontokat.
A kép huzamosabb ideig történő kimerevítése, pl. videojátékok vagy személyi számítógépek használatakor valamint programok
16:9 formátumban történő nézésekor, a képcsövet megrongálhatja. Ennek elkerülése végett tartsa a kép kontrasztját alacsony
szinten.
A képernyőt egy megnedvesített puha ronggyal tisztítsa. Ne használjon súrolószereket. Biztonsági intézkedésként húzza ki a
készüléket annak tisztítása előtt.
Kerülje a képernyő érintését, hogy a felületet ne karcolja meg.
Tartalomjegyzék
Bevezetés
........................................................................................................................................................................................................................ 99
Biztonsági előírások
...................................................................................................................................................................................................... 99
Általános leírás
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
............................................................................................................................................................... 100
A projekciós TV gombjainak általános leírása
............................................................................................................................................ 100
A távvezérlő gombjainak általános leírása
.................................................................................................................................................. 101
Üzembehelyezés
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
....................................................................................................................................................... 102
Az antenna és a video csatlakoztatása
....................................................................................................................................................... 102
Első üzembehelyezés
A projekciós TV bekapcsolása és automatikus hangolás
........................................................................................................................ 103
A színátfedések beállítása (Konvergencia)
................................................................................................................................................. 105
Menürendszerek
Bevezetés a képernyő menürendszereibe
.................................................................................................................................................. 105
Gyors útmutató a menükben való mozgáshoz
.......................................................................................................................................... 106
A menürendszerek használata:
A kép beállítása
............................................................................................................................................................................................ 107
A hang beállítása
.......................................................................................................................................................................................... 108
A “Jellemzők” menü használata
................................................................................................................................................................ 110
A TV kézi hangolása
..................................................................................................................................................................................... 111
Az adók egyéni beazonosítása
.................................................................................................................................................................. 112
Programhelyek figyelmen kívül hagyása
.................................................................................................................................................. 113
A “További programok tárolása” funkció használata
............................................................................................................................. 114
Személyazonosítójának bevitele
................................................................................................................................................................ 115
A különböző funkciók bemutatása
......................................................................................................................................................... 116
A képgeometria beállítása RGB forráshoz
............................................................................................................................................... 117
A bemenő források beazonosítása
............................................................................................................................................................ 118
Többszörös kép (Multi PIP)
......................................................................................................................................................................... 119
Két kép a képernyőn (PAP)
......................................................................................................................................................................... 119
Teletext
.................................................................................................................................................................................................................... 120
NexTView
............................................................................................................................................................................................................... 122
Választható csatlakozások
Választható készülékek csatlakoztatása
..................................................................................................................................................... 124
Választható készülékek használata
.............................................................................................................................................................. 125
“Smartlink”
....................................................................................................................................................................................................... 126
Egyéb Sony készülékek távvezérlői
............................................................................................................................................................. 126
Kiegészítő információ
Optimális látószög
.......................................................................................................................................................................................... 127
Műszaki jellemzők
........................................................................................................................................................................................... 128
Problémamegoldás
......................................................................................................................................................................................... 129
MENU
K