Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [83/187]
86
System menu
System menu
Funkcja ta pozwala nadać nazwę składającą się z maksymalnie pięciu znaków (liter lub cyfr) dodatkowemu urządzeniu
podłączonemu do gniazd telewizora.
Identyfikacja źródeł wejściowych
1
Naciśnij przycisk
MENU
na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.
2
Naciśnij joystick w kierunku
$
by wybrać symbol , a następnie
naciśnij go w kierunku
z
by wybrać menu
Ustawienia
.
3
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać
Nastawianie AV
, a
następnie naciśnij go w kierunku
z
.
4
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać sygnał wejściowy
któremu chcesz nadać nazwę (np AV2), a następnie naciśnij go w
kierunku
z
by zaznaczyć pierwszy element w kolumnie
NAZWA
.
5
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać literę, cyfrę, “+” lub
puste miejsce, a następnie naciśnij go w kierunku
z
by potwierdzić
wybór tego znaku. Pozostałe cztery znaki wybierz w ten sam
sposób.
6
Gdy wszystkie znaki zostały wybrane naciśnij
OK.
7 Powtórz kroki od 4 do 6 jeśli chcesz nadać nazwy innym sygnałom
wejściowym.
8 Naciśnij przycisk MENU by przywrócić normalny obraz telewizyjny.
Przy każdorazowym wyborze urządzenia którego sygnałowi
wejściowemu została nadana nazwa, pojawi się ona przez kilka
sekund na ekranie.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
Start
- - - - - - -
Wybierz: Strojenie auto.:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Nastawianie AV
WE. AV NAZWA
VIDEO
VIDEO
VIDEO
AV1
AV2
AV3
AV4
Wybierz: Wprowadź:
Nastawianie AV
WE. AV NAZWA
IDEO
V
VIDEO
VIDEO
AV1
AV2
AV3
AV4
Wyb. A-Z, 0-9: Potwierdź: OK